02/81 55 340

Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Вирусология

ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЦЕНА
Хепатит А – anti НAV IgM 23.00 лв.
Хепатит А – anti НAV total 23.00 лв.
Хепатит B – HBsAg – количествен 23.00 лв.
Хепатит B – anti HBs – количествен 23.00 лв.
Хепатит B – anti HBc IgM 23.00 лв.
Хепатит B – anti HBc total 23.00 лв.
Хепатит В – НBeAg 23.00 лв.
Хепатит B – anti HBe 23.00 лв.
Хепатит D – anti НDV IgM 24.00 лв.
Хепатит D – anti НDV total 24.00 лв.
Рубеола – IgM 24.00 лв.
Рубеола – IgG 24.00 лв.
Херпес зостер – IgM 30.00 лв.
Херпес зостер – IgG 30.00 лв.
Херпес зостер – IgG/IgM 47.00 лв.
Херпес симплекс – IgG – I тип 33.00 лв.
Херпес симплекс – IgМ – I тип 33.00 лв.
Херпес симплекс – IgG – II тип 33.00 лв.
Херпес симплекс – IgМ – II тип 33.00 лв.
Херпес симплекс – IgG/IgМ 60.00 лв.
Вирус на Ебщайн-Бар (инфекциозна мононуклеоза) – (ЕBV) IgG  

26.00 лв.

Вирус на Ебщайн-Бар (инфекциозна мононуклеоза) – (ЕBV) IgM  

26.00 лв.

Torch панел – бременност (Токсоплазмоза – IgG+IgM; Рубеола – IgG+IgM; Херпес симплекс – II тип – IgG+IgM; Цитомегаловирус (CMV) IgG+IgM)  

 

130.00 лв.