Кариери

Отворени позиции

Свободни работни позиции в МЦ “Св. Пантелеймон”.

Основни изисквания:

∙ Средно специално, полувисше или висше медицинско образование;
∙ Минимум 1 година опит в болнично лечебно заведение;
∙ Опит при работа с компютър (MS Office, имейл, скайп);
∙ Опит при работа с офис техника (принтер, скенер и др.);
∙ Склонност за работа със специфични софтуерни програми;
∙ За предпочитане опит при работа с документи на НЗОК.

Описание на задълженията:

∙ Дезинфекция, стерилизация /суха и автоклав/ – асептика и антисептика;
∙ Извършва всички видове медицински манипулации, назначени от лекар: венозни, мускулни и подкожни и нжекции, венозни инфузии, вземане на материали за микробиологично изследване – гърлен, носен, ушен, очен и други секрети;
∙ Взема биологичен материал за изследвания при необходимост;
∙ Умения и познания за поставяне и сваляне на данни от ЕКГ холтер и холтер за кръвно налягане;
∙ Писане и описване на болнични листове;
∙ Отчетност на документи и складови наличности;
∙ Асистиране при велоергометрия и ехокардиография и други лекарски манипулации.

Ние Ви предлагаме:

∙ Работа на смени по 6 и 12 часа на база 8-часов работен ден (без нощни смени);
∙ Възможност за професионално обучение и развитие;
∙ Работа в динамична и стимулираща работна среда;
∙ Мотивиращо заплащане.

Изпратете своята актуална автобиография на e-mail: hrmc@medicinabg.com

Описание на задълженията:

Работа с лабораторни апарати, вземане на биологичен материал, регистриране на пациенти и изследвания в информационна система;

Основни изисквания:

∙ Средно специално, полувисше или висше медицинско образование;
∙ Минимум 3 години опит в лаборатория;
∙ Опит при работа с компютър (MS Office, имейл, скайп);
∙ Опит при работа с офис техника (принтер);
∙ Склонност за работа със специфични софтуерни програми;

Ние Ви предлагаме:

∙ Работа на смени при сумирано изчисляване на база 7 – часов законоустановен пълен работен ден;
∙ Работа в динамична и стимулираща работна среда;
∙ Мотивиращо заплащане;
∙ Възможност за професионално обучение и развитие.

За да кандидатствате, изпратете своята актуална автобиография на e-mail: hrmc@medicinabg.com

Извършва профилактични и специализирани прегледи, работи се с компютър. Опит при работа с ЕКГ.

Изисквания:
∙ Завършена специалност – обща медицина или вътрешни болести
или
∙ Завършена Mедицина без специалност, но с минимум 2 години стаж в голяма болница

Ние Ви предлагаме:
∙ Трудов договор на 6-часa – работи се на график при сумирано изчисляване на работното време. Работни смени по 6 часа и по 12 часа;
∙ Стимулиращо възнаграждение, насърчаващо високите лични постижения – по договаряне;
∙ Работа в динамична и стимулираща работна среда.

Необходими документи:
∙ CV с актуална снимка, e-mail и телефон за обратна връзка.

За да кандидатствате, изпратете своята актуална автобиография на e-mail: hrmc@medicinabg.com

Ще се свържем с одобрените кандидати!

За нуждите на профилактични и терапевтични прегледи, АСМИП МЦ Свети Пантелеймон търси лекар със специалност „Нервни болести“:

Медицинският център разполага със следната апаратура:
• Доплер;
• Електромиограф (ЕМГ);
• Отоневрологична апаратура.

Предлагаме:
• Граждански договор;
• Добро заплащане;
• Коректност;
• Дългосрочна заетост;
• Много добри условия за работа.

В случай че позицията представлява интерес за Вас, изпратете своята актуална автобиография на e-mail: hrmc@medicinabg.com.

Ще се свържем с одобрените кандидати.
Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита по смисъла на ЗЗЛД.

Служба по трудова медицина „Свети Пантелеймон“ ЕООД, търси да назначи Технически сътрудник

Основни задължения:
• Въвеждане и поддържане на база данни, свързана със здравно наблюдение;
• Обработва и обновява базата данни, както и документооборота по изпълнение на договорите на СТМ;
• Приема телефонни обаждания от клиенти, организира срещи, предоставя информация за услугите и начина на работа със службата по трудова медицина;
• Подновява договори с клиенти на СТМ по задание;
• Отговаря за административната кореспонденция, води и я съхранява по установен ред.

Основни изисквания:
• Много добър опит при работа с компютър;
• Унения за изготвяне на оферти и договаряне;
• Склонност за работа със специфични софтуерни програми;
• Владеене на английски език – писмено и говоримо – ще се счита за предимство;
• Опит на подобна позиция – ще се счита за предимство.

Компанията предлага:
• Трудов договор на пълно работно време;
• Стимулиращо възнаграждение, насърчаващо високите лични постижения;
• Обучения за придобиване/ развиване на професионалните умения;
• Работа в мотивиран и динамичен екип.

В случай че позицията представлява интерес за Вас, изпратете своята актуална автобиография на e-mail: hrmc@medicinabg.com.

Ще се свържем с одобрените кандидати.
Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита по смисъла на ЗЗЛД.

Служба трудова медицина „Свети Пантелеймон“ ЕООД, търси да назначи Експерт по Безопасност и здраве при работа

Описание на задълженията:
• Изготвяне на документи, осигуряващи ЗБУТ;
• Провеждане на инструктажи, регламентирани от Наредба РД 07-2;
• Консултации, свързани със ЗЗБУТ;
• Посещения на обекти във връзка с оглед на работни места и извършване на одит на документацията;
• Изготвяне на оценка на риска;
• Извършване на обучения;
• Развива търговка политика на фирмата, съгласувано с Управителя и ръководителя на службата по трудова медицина;
• Установява и развива дългосрочни партньорски отношения с клиентите, както и с потенциални партньорски канали за бизнес-консултантски фирми, агенти и др.

Изисквания:
• Образование: висше техническо, за предпочитане е специалността – електроинженер;
• Опит като Орган по безопасност и здраве при работа е предимство;
Висока компютърна грамотност;
• Умения за работа в екип
• Способност за общуване с широк кръг хора на различни нива;

Адаптивност;
Отлични комуникационни умения;
Високо чувство за отговорност;

Ние Ви предлагаме:
• Стимулиращо възнаграждение, насърчаващо високите лични постижения;
• Трудов договор на пълен работен ден;
• Работа в динамична и стимулираща работна среда.

В случай че позицията представлява интерес за Вас, изпратете своята актуална автобиография на e-mail: hrmc@medicinabg.com.

Ще се свържем с одобрените кандидати.
Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита по смисъла на ЗЗЛД.

Кандидатствай без обява

Обадете се: