За нас

Накратко най-важните неща за нас!

Къде се намираме?
За да разберете, моля посетете страницата “Контакти”.

Работим ли със здравна каса (НЗОК)?
Нашия медицински център работи с НЗОК по следните специалности:
– Педиатър – детски болести;
– Невролог;
– Акушер-гинеколог;
– Уши, нос и гърло;
– Ортопед-травматолог;
– Интернист-вътрешни болести;
– Хирург;
– Ендокринолог;
– Кардиолог;
– Гастроентеролог;
– Очни лекари;
– Психиатри;
– Белодробни болести – специалист пулмолог.

График за работа с НЗОК може да намерите на тази страница.

Кой ни се доверява?
През последните 20 години над 200 000 човека ни се довериха, посещавайки нашия медицински център, доверявайки се на специалистите, които работят при нас.

Какви лекари-специалисти работят при нас?
Над 150 лекари, между които 30 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
– Акушерство и гинекология обща хирургия;
– Онкохирургия;
– Гнойно-септична хирургия;
– Съдова хирургия;
– Хирургия на гърдата;
– Урология;
– Ортопедия и травматология;
– Пластична хирургия;
– Неврохирургия;
– Естетична медицина;
– Вътрешни болести (интернисти);
– Кардиология;
– Пулмология и фтизиатрия;
– Ендокринология и обменни болести;
– Хематология и хемостазеология;
– Ревматология;
– Нефрология;
– Алергология;
– Гастроентерология;
– Неврология;
– Мамология;
– Психиатрия;
– Дерматология(кожни и венерически болести);
– Ото-рино-ларингология (УНГ);
– Офталмология (очни болести);
– Педиатрия (детски болести);
– Детска хирургия и други;
За повече информация посетете страницата “Специалисти”.

Подробна информация за нас.

Медицински център “Св. Пантелеймон” съществува от 1997 година.

Дейността на центъра включва:
– Физикална, апаратна, морфологична, образна, лабораторна диагностика;
– Доболнични консултации и второ мнение;
– Рехабилитация и физиотерапия;
– Наблюдение на бременни;
– Наблюдение на хронично болни;
– Поставяне на ваксини;
– Експертиза и издаване документи;
– Амбулаторни операции;
– Доболнично лечение;
– Наблюдение на бременни жени;
– Наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица;
– Предписание на лечение;
– Насочване към болници;
– Профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;
– Мерки за укрепване и опазване на здравето.

Медицински Център “Свети Пантелеймон” ползва консултантските услуги на над 150 лекари.

Медицинският Център “Св. Пантелеймон” предлага логистична подкрепа и посредничество при необходимост от достъп до специализирани болници, специфични профилирани лабораторни изследвания, както и рядко прилагани диагностични методики.

Развитие на медицинския център през годините:
– Създаден през м. април 1997 г. като група лекарски кабинети.
– Преобразуван през 2000 г. като Медицински Център.
– Разкрит филиал и клинична лаборатория през 2005 г.
– Изцяло преоборудван с нова апаратура през 2008-11 г. От тогава досега отделните апарати се заменят с нови през 4-7 години.
– През 2018 г. Медицинският Център се премества на настоящия си адпес бул. „Александър Стамболийски“ № 15, като разполага с двойно повече кабинети, закупено ново оборудване и разширен състав лекари и медицински сестри.
– На 2 Октомври 2015 г. Медицински център „Св. Пантелеймон“ бе сертифициран от Интернешънал Сертификейшънс по системата за управление на качеството ISO 9001:2008.

Съществуващият в момента МЦ:
– Успешно премина през 2018 г. процедура по акредитация в Министерство на здравеопазването и получи отлична оценка.
– Разшири заеманата до момента площ.
– Изцяло наново бе изградена комуникационната и информационни системи на МЦ, като беше преоборудван с нова цифрова телефонна централа и бе увеличен броя на комуникационните линии. Очакванията ни са, че тези промени ще доведат до подобрение в качеството на административното обслужване на нашите пациенти.
– Разкрита беше дневна операционна зала, сектор по естетична медицина и повечето специалности се обособиха в отделни кабинети.
– Старият адрес на медицинския център, ул. Княз Борис I-ви, № 21 бе преобразуван в профилактичен център, където по предварително съгласуван график се провеждат профилактични кампании.

Обадете се: