Блог

В по долната карта, може да видите, къде се намират най-близките паркинги в б...
Медицински център “Свети Пантелеймон” би искал да Ви уведоми, че предлага усл...
Като част от рутинните дейности на Медицински център „Свети Пантелеймон“ ние ...
Като част рутинно лекуваните заболявания в Медицински център Свети Пантелеймо...
Настоящата страница представлява допълнение на статията “Бърз тест за коронав...
Настоящата страница представлява допълнение на статията “Бърз тест за коронав...
Настоящата публикация представлява допълнение на статията " Бърз тест за коро...
Настоящата страница представлява допълнение на статията - Бърз тест за Ковид-...
Медицински център “Свети Пантелеймон” извършва бързи тестове за COVID-19 (кор...
Обадете се: