Блог

В по долната карта, може да видите, къде се намират най-близките паркинги в б...
В Медицински център „Свети Пантелеймон“ се извършва фетална морфология, в раз...
Малигненият меланом е потенциално тежка злокачествена неоплазия на кожата. Во...
Здравейте.Бихме искали да Ви уведомим, че Медицински център „Свети Пантелей...
Списък и график на специалистите работещи с направления по НЗОК.Видове спец...
В Медицински център "Свети Пантелеймон" се извършва Доплерово изследване на б...
• Профилактичният преглед е коренно различен от прегледа, извършван по оплакв...
Обадете се: