02/81 55 340

Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Имунохематология

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЦЕНА
Кръвна група и Rh 20.00 лв.
Подгрупите на А антигена (А1 и А2) 23.00 лв.
D антиген – индиректен тест на Coombs 45.00 лв.
Алоеритроантитела 37.00 лв.
Титър на Еритроантитела 70.00 лв.
Еритроантитела – авто/ало 54.00 лв.
Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген 48.00 лв.
Имуноглобулинова характериктика на еритроантитела 25.00 лв.