02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Урина

– Урина 11 показатели;
– Урина седимент;
– Алфа-амилаза в урина;
– Пик. к-на в урина;
– Калций в диуреза;
– Фосфор в диуреза;
– Глюкоза в диуреза;
– Креатинин в диуреза;
– Креатининов клирънс;
– Белтък в диуреза.