02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Хематология

– ПКК + 18 показатели/24показатели;
– ПКК +18 показатели + ДКК – мануално;
– ПКК + ДКК + морф. на еритроцити;
– ПКК + морф. на еритр;
– ПКК + СУЕ;
– ПКК + ДКК + СУЕ + морф. на еритр;
– ПКК + морф. на еритр. + ретикулоцити;
– ПКК + ретикулоцити;
– ПКК + ДКК + СУЕ;
– Левкоцити;
– Левкоцити + ДКК;
– Морф. на еритроцити;
– Ретикулоцити;
– Тромбоцити – мануално;
– СУЕ.