02/81 55 340

Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Морфологични изследвания

МОРФОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Цитологични изследвания

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЦЕНА
Вземане на материал за цитологично изследване 15.00 лв.
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от биологичен материал от влагалище, нос, ухо (за всяко), гърло, око (за всяко), и др. 15.00 лв.

Хистобиопсични изследвания

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЦЕНА
Вземане на материал за биопсия (хистобиопсично изследване) 90.00 лв.
Хистобиопсично изследване на секрет – влагалищен, простатен, уретрален, нос, ухо (за всяко), гърло, око (за всяко), и др. 80.00 лв.
Хистобиопсично изследване на една проба от млечна жлеза (цената е само за самото извършване, т.е. без цената за вземане транспорт и консуматив) 90.00 лв.