Имунология

Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Имунология

– С реактивен протеин;
– AST;
– RF;
– Трансферин;
– HLA -B27;
– IgG.IgA.IgM;
– C3,C4;
– ANA -скрининг и профил;
– Feritin.

Обадете се: