02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Туморни маркери

Видове изследвания за туморни маркери.
– tPSA;
– fPSA;
– CA-15-3;
– CA-19-9;
– CA–125;
– CA-72-4;
– CEA;
– SCC;
– AFP;
– Cyfra 21-1.