02/81 55 340

Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Остеопороза

МАРКЕРИ    ЗА   ОСТЕОПОРОЗА

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЦЕНА
Osteocalcin – Остеокалцин 25.00 лв.
Β-CrossLaps 25.00 лв.

 

Остеокалцинът е основния неколагенов белтък на костния матрикс. Това е нискомолекулен белтък, свързан с калций, специфичен за костите, витамин К-зависим. Сьставлява 1-2% от белтъчното съдържание на костите. Остеокалцинът се синтезира от остеобластите. Една част от новосинтезираният остеокалцин е свободна в кръвта, друга част е свързана с костния матрикс. Синтезата му се регулира от калцитриола.

Серумните нива на остеокалцина отразяват интензивността на костния обмен, в частност на костното образуване, като особено високи нива се наблюдават при смущения на костната минерализация.

Повишени стойности :

  • Физиологично повишаване на серумната концентрация на остекалцина настъпва по време на растежа;
  • Патологчно завишени стойности се наблюдават при състояния с усилване на костния обмен като: хипертиреоидизъм; първичен и вторичен хиперпаратиреоидизъм; акромегалия; болестта на Paget.

Определянето на остекалцина може да бъде използвано за проследяване на ефекта от антирезорбтивната терапия при пациенти с остеопороза или хиперкалциемия.

 

Β-CrossLaps  – маркер за костно разграждане – Повече от 90% от органичния костен матрикс е съставен от колаген от тип І, синтезиран в костта. Този матрикс е подложен на един непрекъснат и добре регулиран процес на изграждане (формиране) и разграждане (резорбция). По време на нормалния костен метаболизъм, зрелия колаген тип I се разгражда, малки фрагменти от него постъпват в кръвта и се излъчват през бъбрека.

При физиологично или патологично усилена костна резорбция (в напреднала възраст или в резултат на остеопороза), колаген тип I се разгражда по-интензивно и съответно на това нарастват нивата на колагеновите фрагменти в кръвта. Измерването на тези фрагменти е маркер за костна резорбция, т.е. маркер за оценка активността на остеокластите.

От особено значение е определянето на фрагментите на колаген тип I, които са високо специфични за разграждане на колаген тип I главно в костите.

Високи концентрации на Β-CrossLaps  се откриват в серума на пациенти с повишена костна резорбция. Стойностите се нормализират след провеждане на антирезорбтивна терапия. Изследването на Β-CrossLaps   се препоръчва за проследяване ефекта от провежданата антирезорбтивна терапия (бифосфонати или хормоналнозаместителна терапия) при остеопороза или други костни заболявания. Като индуцираната от провежданата терапия промяна в костните маркери се демонстрира само след няколко седмици.