02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"

Свържете се с нас

РАБОТНО ВРЕМЕ НА МЦ
РАБОТНО ВРЕМЕ НА МДЛ