Указания за провеждане на изследвания

Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Указания за провеждане на изследвания

– ПКК – сутрин на гладно;

– УРИНА – първа сутрешна порция, след локален тоалет;

– Са, Р, БЕЛТЪК В УРИНА – Събира се 24 часова урина в добре измит съд. Точно се измерва количеството и се носи в лабораторията около 100мл, като се отбелязва измереното количество;

– ГЛЮКОЗА, ГЛЮКОЗА ПРОФИЛ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ – сутрин на гладно. При обременяване и профил – по схема, препоръчана от лекуващ лекар;

– ЛИПИДЕН СТАТУС – сутрин на гладно, след 12 часово гладуване, 2-3 дни бедни на мазнини храни. Две седмици след прекратяване на медикаментозен прием за мастния обмен;

– ТИРЕОИДНИ ХОРМОНИ – сутрин без прием на кафе;

– РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ – сутрин по схема в зависимост от месечният ви циъл;

– СТЕРИЛНА УРИНА – задължително се изследва първа сутрешна урина в специален контейнер;

Обадете се: