02/81 55 340

Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Указания за провеждане на изследвания

РАБОТНА   ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ПОДГОТОВКА  НА  ПАЦИЕНТИТЕ,  ПОДЛЕЖАЩИ  НА

КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Спазването на стандартни условия в преданалитичния етап на клинично-лабораторните изследвания осигурява постоянно               ( стационарно ) състояние на пациентите, при които е възможно установяването на леки патологични отклонения в отделни показатели.

За да бъдат създадени стандартни условия за вземането на кръвта, е наложително спазването на следните правила:

Вземането на кръв от пациента да става :

 • сутрин в интервала между 7.30 и  00 часа, на гладно – 12 часа

след вечерното хранене  и 24 – часово изключване приема на алкохол, без прием на кафе и цигари преди взимането.

 • след минимум 8 часов физически покой;
 • психически покой – пациентът трябва да бъде предварително

информиран за целта и хода на планираното изследване за да се намали психическото напрежение, да бъде запознат с условията , които е необходимо да спазват при някои специфични изисквания към определено изследване. Не бива да се дават медикаменти за успокояване, тъй като те имат изразена интерференция!

 • в седнало положение, след престояване в това положение около 10 – 15

минути, без да се оставя ръката от която ще се взема кръв да виси надолу непосредствено преди изследването. Допуска се взимане и в легнало положение, също 15 – 20 минути преди вземането.

 • В условията на спешност тези правила не се съблюдават, но резултатите

се интерпретират съобразно интерференциите на храната, физическите усилия, психическият стрес  и  циркадиалните / денонощните / колебания за всеки лабораторен показател.

Липиден профил:

 • 12 – 14 часов глад / вечеря до 19 часа и без прием на алкохол /.
 • пациентите се питат дали са спазили горното изискване.

Кръвно – захарен профил:

 • вземане на кръв на гладно в 8.00 часа.
 • пациентът закусва както обикновено.
 • вземане на кръв в 12.00 часа.
 • пациентът обядва.
 • вземане на кръв в 16.00 часа.

Обременяване с глюкоза – орален глюкозотолерансен тест:

 • поне 3 дни преди провеждането на теста пациента консумира храна,

съдържаща най-малко 250 g въглехидрати.

 • вземането на кръв сутрин на гладно в 8.00ч. и определянето на

кръвната глюкоза за преценка дали е възможно провеждането на теста.

 • пациентът изпива предварително разтворената във вода / 200 – 250 ml/

0,75 g глюкоза на прах , наведнъж.

 • вземане на кръв на 60-та минута / може и на 30-та и 60-та
 • минута/. През това време пациентът не консумира никаква храна.
 • вземане на кръв на 120-та минута.

Вземането на кръв за тироидни хормони– сутрин без прием на кафе  и лекарства;

Вземането на кръв за репродуктивни хормони – сутрин по схема в зависимост от месечният ви циъл;

Вземането на стерилна урина – задължително се изследва първа сутрешна урина в специален контейнер