02/81 55 340

Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Серология

СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЦЕНА
Chlamidia trach. IgA 22.00 лв.
Chlamidia trach. IgG 22.00 лв.
Chlamidia trach. IgМ 22.00 лв.
Chlamidia Pneumoniae IgA 35.00 лв.
Chlamidia Pneumoniae IgM 35.00 лв.
Лаймска болест Ig M 26.00 лв.
Лаймска болест IgG 26.00 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG 25.00 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgM 25.00 лв.