Какви резултати може да покаже тестера за Covid-19 (коронавирус)

Настоящата публикация представлява допълнение на статията " Бърз тест за коро...

Настоящата страница представлява допълнение на статията - Бърз тест за Ковид-...

Медицински център “Свети Пантелеймон” извършва бързи тестове за COVID-19 (кор...

• Профилактичният преглед е коренно различен от прегледа, извършван по оплакв...

Малигненият меланом е потенциално тежка злокачествена неоплазия на кожата. Во...

Поради разпространението на COVID-19 и обявеното извънредно положение в Бълга...

Обадете се: