Какво е психотична депресия

Какво е психотична депресия

Психотичната депресия представлява тежко психологично състояние, включващо както депресивни, така и психотични симптоми. Статистиката показва, че този тип депресивно разстройство засяга по-често жените.

Какви са причините за това състояние?

Етиологията на това заболяване не е напълно изяснена. Известни са обаче редица рискови фактори, които имат роля за развитието на такова разстройство. Сред тях са:

  • Генетична обусловеност – установено е, че при идентифицирано психично заболяване при близък роднина вероятността да се прояви отново в семейството е по-голяма;
  • При жертви на насилие в детска възраст;
  • Събития, преживявани като силно стресови – тежко заболяване, смърт на близък човек, сериозни финансови проблеми и други;
  • Злоупотреба с алкохол или наркотици;
  • Социална алиенация и самота;
  • Хормонални нарушения.

Симптоми на психотичната депресия

Наред с някои от характерните за депресията симптоми, като чувство на тъга и безнадеждност в по-голямата част от ежедневието, болните чуват или виждат неща, които не са реални. В резултат от тези усещания страдащите от този тип психично разстройство хора губят интерес дори и към дейностите, които са им носили удовлетворение преди и съответно за тях става трудно или невъзможно да изпълняват дори най-обикновените дейности.

Други типично депресивни симптоми са: усещане за обща слабост и отпадналост; раздразнителност; невъзможност за концентрация; социална изолация; чувство за безполезност, безнадежност или вина; нарушения в съня, проявяващи се както в безсъние, така и в нетипична сънливост; суицидни мисли и промени в храненето и телесното тегло – рязко отслабване или напълняване. Наблюдават се и липса на логическа връзка в изказванията, неадекватно поведение, забавяне или ускоряване на мисълта и други. В допълнение, наличието на психотични мисли води до промени в личността и поведението, които се изразяват в налудни идеи и халюциониране. Последните обикновено съответстват на емоциите, проявяващи се като основни за депресивното състояние. Ето защо някои пациенти могат да вярват, че са болни от неизлечима болест, че са извършители на престъпление или пък чуват гласове с обвинения, че не заслужават да живеят. Заради тези психотични симптоми са по-силно изявени чувствата на безнадеждност, провал, вина и т.н. По-рядко психотичните симптоми не се свързват с депресията. В такива случаи болните могат например да вярват, че са с изключителни сили, че са преследвани от някого и т.н.

Диагностика

Психотичната депресия се диагностицира при наличие на поне пет от характерните депресивни симптоми в продължение на повече от две седмици, както и при проява на психотичните симптоми (налудни идеи и халюцинации). Състоянието се диагностицира чрез разговор с пациента и с близките му. Понякога поставянето на диагноза може да отнеме повече време, ако симптомите не са силно изявени.

Важно е психотичната депресия да бъде разграничена от други психични заболявания, при които се наблюдава сходна симптоматика.

Също така следва да се знае, че депресията като психично разстройство не означава временно състояние, което ще премине от самосебе си за определен период. То е различно от проявяващи се при всеки индивид в някакъв момент усещания за отчаяние и тъга. Като проява на дългосрочна депресия, но с по-леки от обичайните симптоми, се отличава състоянието, известно като дистимия. Тя също може да окаже силно влияние върху живота на индивида, но не по толкова категоричен и драстичен начин.

Депресията засяга съществено в негативен план всички аспекти от живота на личността – отношенията с хората, кариерата, физическото състояние. В същото време тя може да доведе до някои физически заболявания или до влошаване на съществуващи такива, като например астма, диабет, злокачествени заболявания и други.

Лечение на психотична депресия

В общия случай на пациентите се препоръчва болнично лечение в специализирано заведение. То може да включва: медикаментозно лечение с приложение на антидепресанти и антипсихотични медикаменти, както и когнитивно-поведенческа терапия. Целта на терапията е да се установят и анализират стоящите в основата на депресивния епизод проблеми, като се овладеят нови стратегии за реакция на стреса и страховете.

Ако не се приложи правилно и навременно лечение, състоянието обикновено се влошава с времето.