Ултразвуково Изследване - МЦ "Свети Пантелеймон"

Какво е ултразвуково изследване?

Ултразвуковото изследване се нарича още и ехография, видеозон, соногафия и др. Представлява неинвазивен метод за образна ( ултразвукова ) диагностика, който не използва йонизиращи лъчения, а ултразвукови вълни. с определена честота. Чрез него се визуализират вътрешните структури и/или органи с диагностична цел или с оглед изключване на патология.

Ултразвукова диагностика в медицината се прилага широко при редица състояния и заболявания. Чрез отразяването на звукови вълни със специална честота от по-плътните структури във вътрешността на тялото се визуализира образ на специален монитор на апарата за ултразвукова диагностика. По този начин могат да се огледат от специалист както структурата и движението на конкретни вътрешни органи, така и движението на кръвта. Това е възможно, тъй като образът се получава в реално време.

Приложение на ултразвукова диагностика

Приложението на образната диагностика е наистина широко и се използва във всички дялове на медицината. Това се дължи на факта, че тя има редица предимства пред други диагностични методи, като рентгенографията и компютърната томография например:

 • Безболезнено и безопасно е за пациентите;
 • Не се изисква някаква предварителна подготовка и не се налага провеждане на предварителни инвазивни манипулации, като разрези, използване на игли и др.;
 • Позволява визуализирането на меките тъкани, което определя приоритетното приложение на ултразвукова диагностика в мамологията или ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза;
 • Изследването може да се извърши навсякъде, тъй като съществуват и се използват и мобилни малки ултразвукови скенери, които лесно се пренасят до различни точки;
 • Пациентите не са изложени на потенциално опасни лъчения или други неблагоприятни за здравето фактори по време на провеждане на ултразвукова диагностика;
 • Диагностиката се провежда в реално време;
 • Широкодостъпен и много по-евтин метод в сравнение с повечето други алтернативи.

Ултразвукова диагностика на съдове

Провеждането на ултразвукова диагностика с доплер е известно и като доплер на съдове.Чрез него се проследява движението на кръвта в артериите и вените в реално време. Заедно с двуизмерната ехография се изследват артериална и венозна патология.

Ултразвукова диагностика в акушерството

Ултразвуково изследване при бременност се провежда, за да се огледат в реално време плодът, околоплодната течност и плацентата. Освен за проследяване на нормалното развитие на плода, съответстващо на гестационната възраст, чрез ехографията се откриват и изследват и вродени малформации, извънматочна и многоплодна бременност.

Ултразвуково изследване в гинекологията

Чрез провеждане на ултразвуково изследване в гинекологията се визуализират женските тазови органи, за да се диагностицират и проследят състояния, като:

 • Миоми;
 • Кисти;
 • Ендометриоза;
 • Извънматочна бременност;
 • Тумори и др.

Самото изследване може да се осъществи през коремната стена (трансабдоминална ехография) или през влагалището (трансвагинална ехография). Сонохисторографията е високоспециализирано ултразвуково гинекологично изследване за диагностициране на специфични заболявания, аномалии и сраствания в матката.

Ултразвукова диагностика при спешни състояния

Това изследване има висока информационна стойност в спешната медицина. При коремна ехография чрез него могат да се изследват всички органи на коремната кухина. Прилага се за идентифициране на причината за коремна болка, свободноподвижна течност в корема и други спешни състояния.

Други области на приложение на ултразвукова диагностика

Ехографското изследване намира широко приложение и в следните области:

 • Кардиологията – за оценка и диагностика на редица заболявания на сърцето;
 • Ендокринологията – чрез ултразвук се изследват различни изменения на щитовидната жлеза, включително и туморни образувания;
 • Неврологията – оценява се състоянието на кръвотока и проходимостта на каротидните артерии;
 • Пулмологията – чрез т.нар. ендобронхиална ехография се изследват нарушения в бронхите и се визуализират лимфните възли. Също така по време на провеждането й може да се направи и биопсия на лимфен възел за определяне на стадий на развитие на рак на белия дроб;
 • Урологията – чрез тазовата ехография се оценява състоянието на отделителните органи в тазовата област;
 • Неонатологията – изследването позволява да се идентифицират вътремозъчни аномалии, кръвоизливи, хидроцефалия и други състояния и заболявания при новородените. Провеждането му е възможно с оглед на факта, че до навършването на 1 годинка на бебето фонтанелите не са напълно затворени. След затварянето им ултразвуковите вълни не могат да преминат звуковата преграда.

Ултразвуковото изследване има ключова роля не само в диагностиката и изключването на патологии. Т.нар. интервенционална ехография се прилага, за да насочва медицинските специалисти при извършване на инвазивни процедури. Ултразвук помага за откриване и терапия на мекотъканни травми чрез прилагането на терапевтични процедури.

Ултразвукова диагностика е ценен помощник в оториноларингологията, офталмологията и др. Тя е безопасна алтернатива на рентгенографията за идентифициране на някои видове фрактури при пациенти до 12 години.

Специфични и високоспециализирани ехографии са контраст-усилената ехография, количествен ултразвук, 3D и 4D ехография, молекулярна ехография, интраутеринна хемотрансфузия и др.

Препоръки при провеждане на ултразвукова диагностика

Специалистите препоръчват да се носят широки и удобни дрехи, за да се улесни провеждането на ехографското изследване. Бижута и други аксесоари в областите, в които ще се провежда диагностиката, също биха възпрепятствали провеждането му.

За извършването на някои специфични видове ехография може да има различни изисквания, като например въздържане от храна и напитки за определен период; ограничения за отделянето на урина и др. Вашият лекар ще ви консултира за изискванията предварително.

Как протича изследването?

В зависимост от това в каква област се прилага ултразвукова диагностика, времетраенето на провеждането й варира. В общия случай то продължава около 30 до 60 минути. Лекарят, извършващ изследването, ще ви инструктира как точно да застанете и дали е необходимо да променяте позата. Най-често пациентите лягат по гръб на медицинска кушетка. Преди да насочи апарата за ултразвукова диагностика Вашият лекар ще нанесе специален контактен гел в изследваната област. Образът се получава в реално време. След провеждането му е възможно да се назначат и допълнителни изследвания за потвърждаване или отхвърляне на диагноза или патология.

Въпреки че ултразвукова диагностика в медицината е широкоприлаган метод, тя има и някои ограничения, когато следва да се търси друга алтернатива, тъй като вълните се разпръскват в дълбочина от тъканите на човека. Спрямо индивидуалните характеристики на пациента е възможно влошаване на качеството на образа, както при затлъстяване.

Важно условие за успеха на ехографското изследване е да се прилага от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит, за да се анализира правилно визуализираният образ.