02/81 55 340

Information

Кога да потърсите офталмолог?

Повечето хора са добре запознати и знаят какво е офталмолог и с какво се занимава той. Въпреки това е добре всеки да бъде наясно с работата на тези професионалисти. Офталмолог е лекар с допълнително специализирано обучение за диагностика и лечение на заболявания на окото и зрителната система. Те понякога се наричат и очни лекари или очни хирурзи.

Консултация с офталмолог следва да се прави превантивно, не само при възникнал проблем със зрението. При промени и нарушения в зрението, болки в очите, усещане за промяна в зрителната острота прегледът при офталмолог е наложителен.

Ако търсите добър очен лекар в София, нашите специалисти от медицински център “Свети Пантелеймон” са насреща.

Какво представлява зрителна сетивна система?

Зрителната сетивна система ни дава възможност да идентифицираме и разграничаваме цветовете, формите и да се ориентираме в околния свят. Важна зрителна информация за разположението на предметите и движението им носят слънчевите лъчи. Последните се отразяват от околните предмети и по този начин ние получаваме информация за външните признаци и качества на заобикалящата ни среда. Чрез окото се формира зрителният образ, като слънчевите лъчи преминават през целия оптичен апарат и се пречупват. Тъй като пречупвателната способност на сетивния ни орган може да се променя, ние съумяваме да виждаме на близко или по-далечно разстояние. Два вида фоторецептори в ретината на окото обуславят съответно дневното и нощното виждане. Смята се, че очите представляват вторият по сложност орган в човешкото тяло след мозъка. В медицината очите се преглеждат, диагностицират и лекуват от специалисти с професионално направление офталмолог.

Измерване на зрителната острота от добър офталмолог

Зрителната острота е индикатор за способността на нашата зрителна сетивна система да идентифицира и разграничава в детайли околните обекти. Тя представя най-малкото разстояние между две точки, в рамките на което те могат да се видят като отделни. Зрителната острота се измерва в ъглова минута, като за нормална се приема равната на 1 ъглова минута. При някои хора е под 1, което означава по-висока зрителна острота. За изследването ѝ се използват зрителни знаци – т.нар. оптотипи. Те са под формата на таблици или се изобразяват на екран.

В нашия медицински център можете да изберете своя очен лекар в София за изследване на зрителната острота.

Видове нарушения в зрението

Дефиницията за нарушения в зрението е доста широка – означава всякакъв вид отклонение в способността да се виждат цветовете или в зрителното възприятие на околните предмети. Това може да включва различни състояния, като неясно замъглено виждане, поява на тъмни петна, двоен образ, намаляване на зрителната острота и др. Тези промени могат да се проявят в едното или и в двете очи. Често нарушенията в зрението се съпътстват и от различни по вид други оплаквания, като сухота, сълзене, зачервяване на очите, свръхчувствителност към светлина и др.

В Медицински център “Свети Пантелеймон” можете да запишете час за преглед при опитен очен лекар в София за навременна диагностика и назначаване на адекватно лечение. Важно е да знаете, че нарушенията в зрението могат да са провокирани както от заболявания на очите, така и на други органи, както и в следствие на различни инфекции, паразитози и други.

Рефракционни аномалии, нарушаващи зрението

Рефракционните аномалии, засягащи зрението, означават проблеми, свързани с фокусирането на светлината. Най-честите заболявания са късогледство, далекогледство и астигматизъм. Тези състояния могат да се дължат на различни причини – заболявания на окото, генетични заболявания, травми, дълго стоене пред компютър.

В Медицински център “Свети Пантелеймон” можете да запишете час за преглед при опитен и добър очен лекар в София за диагностика на тези и други състояния на очите.

Оплаквания, свързани с нарушения в зрението

Най-често срещани оплаквания, свързани с нарушения в зрението, са:

  • Замъглено зрение – пациентите се оплакват, че не могат да фокусират добре обектите, както и да разграничат зрително фините детайли. Оплакването може да се отнася само за едното или и за двете очи. Може да възникне внезапно след продължително взиране, въздействие на светлина и др. В този случай то е бързопреходно. Възможно е и да се развива бавно във времето, като обикновено в този случай то се съпътства от проява на различни други симптоми – болка, дискомфорт, главоболие и др. Ако усетите болка в очите или неповлияващи се във времето промени в зрението, в Медицински център “Свети Пантелеймон” можете да изберете своя доверен офталмолог в София за прецизна диагностика и назначаване на подходяща терапия.
  • Болки в очите – пациентите изпитват болка в едното или в двете очи. Обикновено се съпътства и от други оплаквания, като сълзене, парене, зачервяване, усещане за чуждо тяло в очите. Възможно е да се проявят и нарушения в зрението от различен характер. Ако болезненото усещане не преминава бързо или е повтарящо се, на нашата пациентска линия можете да запишете час в удобно за вас време за преглед при добър очен лекар в София.
  • Промени в зрението – в това число се включват редица състояния, свързани с отклонения в зрителната острота и цветното зрение. Такива могат да бъдат двойно виждане, замъглено зрение, нощна слепота, поява на тъмни петна пред очите, загуба на зрение. При поява на някой от посочените симптоми е важно да потърсите добър офталмолог в София, защото някои от причините зад тези състояния могат да бъдат сериозни.

Не забравяйте рутинните прегледи при офталмолог

Рутинните очни прегледи са важни за профилактиката и навременното лечение на очните заболявания. В скорошни научни изследване например се доказва връзката между когнитивната дисфункция и пролиферативната диабетна ретинопатия, като по време на рутинен очен преглед могат да се идентифицират настъпилите промени в ретината и да се предположат съответно и когнитивни увреди в ранен етап.

Медицински център “Свети Пантелеймон” разполага със съвременно оборудване, модерна база, собствена лаборатория и едни от най-добрите специалисти по очни заболявания в страната. При нас можете лесно да запишете час за преглед при очен лекар в София и в събота. По този начин вие не се налага да чакате, като имате достъп до висококачествена и висококвалифицирана медицинска грижа.