Специалист по: Профилактика и лечение на очни заболявания

Проблеми, които решава:

 • извършва консултативни прегледи, диагностика, профилактика и лечение на очни заболявания
 • работи с деца над 5-годишна възраст и с възрастни пациенти

Специални професионални интереси:

 • Патология на преден очен сегмент
 • Окулопластична хирургия
 • Рефрактивна хирургия
 • Катаракта
 • Глаукома
 • Патология на заден очен сегмент

Езици които владее: aнглийски език, френски език, руски език

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Следдипломни квалификации и специализации:

 • 2019г. – 2022 г. – Специализация по Очни болести към УМБАЛ „Канев“ АД, гр.Русе
 • 2022г. – 2023г. – Специализация по Очни болести към МЦО „Ресбиомед“ ЕООД, гр. София
 • 2020 г. – Практически курс за интравитрално приложение на медикаменти
 • 2022 и 2023г. – Практически курс за Катарактална хирургия към Balkan Ophthalmic Wetlab
 • 2019г. – Практически курс за Рефрактивна хирургия към Balkan Ophthalmic Wetlab
 • 2019 г. – Обучение на тема „Оптична Кохерентна Томография.“

Членства в научни дружества и Асоциации:

 • Българско дружество по Офталмология (БДО)
 • Български Лекарски Съюз (БЛС)

Участие в научни форуми:

 • Конференция на Софийското офталмологично дружество „Новости в офталмологията“
 • Симпозиум на Българското глаукомно дружество
 • Конгрес на Българското дружество по Офталмология
 • Balkan Ophthalmic Wetlab Course

Научни публикации:

 • „Прогресираща двустранна птоза на горни клепачи, предизвикана от латерално скъсяване на клепачната цепка“ – Г. Георгиева, М. Средкова
 • „Ретинални хеморагии –обзор“ – Г. Георгиева, Б. Самсонова
 • ”Трансплантация на лимбални стволови клетки за регенерация на роговицата“ – Г. Георгиева, Д. Симеонова, Хр. Групчева