Д-р Ралица Ангелова

Специалист Офталмолог

Проблеми, които решава:

Специалист офталмолог в София с над 5 години опит. Извършва консултативни прегледи, диагностика, профилактика и лечение на очни заболявания. Д-р Ангелова работи с деца над десетгодишна възраст и с възрастни пациенти.

Следдипломни квалификации и специализации:

 • Специализация по Очни болести към МУ гр. София 2016 – 2020 г.
 • Сертификат от проведен теоретичен курс на тема ‘‘Витреоретинална хирургия с международно участие‘‘ 10.2017 г.
 • Сертификат от проведен курс на тема ‘‘Оптична Кохерентна Томография‘‘ 06.2019 г.
 • Сертификат от проведен теоретичен курс на тема ‘‘Лазери в офталмологията‘‘ 10.2019 г.
 • Сертификат от проведен практически курс на тема ‘Интравитреално приложение на медикаменти‘‘ 10.2019 г.

Специални професионални интереси:

 • Преден очен сегмент
 • Окулопластична хирургия
 • Катаракта
 • Глаукома
 • Заден очен сегмент

Езици които владее: английски език

УИН на лекаря: 2300013724

Работи с направления по НЗОК.

Образование:

 • Завършва Медицински университет Варна през 2015 г.
 • Своята специалност Очни болести придобива през 2021 г. след специализация в Очна клиника “Вижън” гр. София

Професионално развитие:

 • АСМИП МЦ ‘‘Св. Пантелеймон‘‘ гр. София – от 09.2021 г.
 • МЦО ‘‘Ресбиомед‘‘ гр. София – от 08.2021 г.
 • СОБАЛ ‘‘Вижън‘‘ гр.София – 2016 – 2020 г.
 • Ар енд Ди Сървисиз ООД, гр. София – 2015 – 2016 г.

Членства в научни дружества и Асоциации:

 • Българско дружество по Офталмология (БДО).
 • Българско глаукомно дружество (БГД).
 • The European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)
 • Български Лекарски Съюз (БЛС).

Участие в научни форуми:

 • Конференция на Софийското офталмологично дружество “ Новости в офталмологията“.
 • Симпозиум на Българското глаукомно дружество.
 • Конгрес на Българско дружество по Офталмология.
 • Витреоретинален симпозиум.
 • Balkan Ophthalmic Wetlab Course.
 • World Оphthalmology Congress- Barcelona, Spain.

Научни публикации:

 • ”Изследване на микроструктурните промени в макулната област при регматогенно отлепване на ретината при пациенти с отлепена и лежаща макула чрез Оптична Кохерентна Томография Ангеография” – Р. Ангелова, И. Шандурков
 • ”Блефаропластика при пациент с Миастения гравис”- представяне на клиничен случай Р. Ангелова, М. Средкова
 • ”Превенция на ранни и късни следоперативни усложнения след трабекулектомия чрез
  поставяне на биодеградабилен имплант (Ologen) и инжектиране на вискосубстанция (Healon) и
  въздух в предна камера” – Р. Ангелова, М. Средкова
 • ”Всяка епиретинална мембрана ли е идиопатична? Кога да оперираме?” – представяне на клиничен случай – Р. Ангеолова, И Шандурков
 • ”Къде метастазира малигнения меланом на увеята?” – представяне на клиничен случай- Р. Ангелова, М. Средкова
Обадете се: