Специалист по: Офталмолог

УИН на лекаря:

 • 2300013724

Проблеми, които решава:

 • специалист офталмолог в София с над 5 години опит
 • извършва консултативни прегледи, диагностика, профилактика и лечение на очни заболявания
 • работи с деца над десетгодишна възраст и с възрастни пациенти

Следдипломни квалификации и специализации:

 • 2016 г. – 2020 г. – Специализация по Очни болести към МУ, гр. София
 • 10.2017 г. – Сертификат от проведен теоретичен курс на тема „Витреоретинална хирургия с международно участие.“
 • 06.2019 г. – Сертификат от проведен курс на тема „Оптична Кохерентна Томография.“
 • 10.2019 г. – Сертификат от проведен теоретичен курс на тема – „Лазери в офталмологията.“
 • 10.2019 г. – Сертификат от проведен практически курс на тема – „Интравитреално приложение на медикаменти.“

Работи с НЗОК.

Специални професионални интереси:

 • Преден очен сегмент
 • Окулопластична хирургия
 • Катаракта
 • Глаукома
 • Заден очен сегмент

Езици които владее: английски език

Образование:

 • 2015 г. – Завършва Медицински университет Варна
 • 2021 г. – придобива своята специалност „Очни болести“ след специализация в Очна клиника „Вижън“, гр. София

Професионално развитие:

 • от 09.2021 г. – АСМИП МЦ „Свети Пантелеймон“, гр. София
 • от 08.2021 г. – МЦО „Ресбиомед“, гр. София
 • 2016 г. – 2020 г. – СОБАЛ „Вижън“, гр.София
 • 2015 г.- 2016 г. – Ар енд Ди Сървисиз ООД, гр. София

Членства в научни дружества и Асоциации:

 • Българско дружество по Офталмология (БДО)
 • Българско глаукомно дружество (БГД)
 • The European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)
 • Български Лекарски Съюз (БЛС)

Участие в научни форуми:

 • Конференция на Софийското офталмологично дружество „Новости в офталмологията“.
 • Симпозиум на Българското глаукомно дружество
 • Конгрес на Българско дружество по Офталмология
 • Витреоретинален симпозиум
 • Balkan Ophthalmic Wetlab Course
 • World Оphthalmology Congress- Barcelona, Spain

Научни публикации:

 • ”Изследване на микроструктурните промени в макулната област при регматогенно отлепване на ретината при пациенти с отлепена и лежаща макула чрез Оптична Кохерентна Томография Ангеография” – Р. Ангелова, И. Шандурков
 • „Блефаропластика при пациент с Миастения гравис“- представяне на клиничен случай Р. Ангелова, М. Средкова
 • „Превенция на ранни и късни следоперативни усложнения след трабекулектомия чрез
  поставяне на биодеградабилен имплант (Ologen) и инжектиране на вискосубстанция (Healon) и
  въздух в предна камера“ – Р. Ангелова, М. Средкова
 • „Всяка епиретинална мембрана ли е идиопатична? Кога да оперираме?“ – представяне на клиничен случай – Р. Ангелова, И Шандурков
 • „Къде метастазира малигнения меланом на увеята?“ – представяне на клиничен случай – Р. Ангелова, М. Средкова