02/81 55 340

Information

В МЦ „Свети Пантелеймон” се извършват прегледи и консултации на хора осигурени в допълнителни здравни фондове, както и срещу заплащане.

В нашия център работят доказали се специалисти по ултразвукова диагностика.
Всички те имат огромен опит в диагностицирането на различни видове проблеми при възрастни и деца.

Основни дейности извършвани от специалистите по ултразвукова диагностика:

Ултразвуковото изследване , известно още като ехография, сонография или видеозон се извърша от нашите специалисти по образна диагностика с помощта на ултразвукови диагностични апарати от най-ново поколение. Метода е известен от повече от 50 години като безвреден, неинвазивен и в основата му са ултразвуковите вълни, които се изпращат към вътрешните органи в човешкото тяло. Динамичността на изследването позволява представянето на структурата и движението на органите в човешкото тяло, както и на кръвоносните съдове.

При какви състояния изследването с ехограф може да ви е от полза.
Ултразвуковото изследване има широко приложение в скрининга и диагностицирането на различни заболявания и състояния. Има тясна връзка с почти всички медицински специалности – вътрешни болести, педиатрия, гастроентерология, хирургия , спешна медицина, урология, нефрология, гинекология, кардиология, ендокринология и други.

Приложение:
1. За визуализиране на паренхимни коремни органи като черен дроб, жлъчен мехур, панкреас, далак и бъбреци- анатомичната им структура, но и различни патологични промени и процеси. Благодарение на ехографията могат да се установят различни патологични промени, като течни лезии (кисти, абсцеси), конкременти, възпалителни процеси, туморни формации (за отграничаване на доброкачествени от злокачествени туморни процеси).

2. В спешната медицина е незаменим метод след травми и при остри хирургични състояния.

3. Прилага се преди и след хирургични интервенции, както и при такива които се осъществяват под ехографски контрол.

4. Ехографското изследване е подходящ и за кръвоносните съдове, чрез Доплеровия метод на изследване , който позволява оценяването и визуализирането на движението на кръвта в кръвоносните съдове.

5. Методът е приложим за изследване на:
– щитовидна жлеза- възпалителни заболявания, доброкачествени заболявания , както и злокачествени туморни процеси.
– на паротидни жлези и на други слюнчени жлези
– на лимфни възли.

6. Широко проиложим в педиатрията- поради своята безвредност.

7. Отделителни и полови органи:
– бъбреци – за визуализиране на нормална анатомична структура и функция , вродени състояния и аномалии, но и за патологични процеси – конкременти, течни лезии, възпалителни и туморни процеси и други.
– Пикочен мехур – за възпалителни промени, остатъчна урина, дивертикули, конкременти и туморни процеси.
– Простата – основен скринингов метод.
– Тестиси.
– Матка, яйчници- предмет на гинекологията.

8. Млечни жлези – ехомамографията е основен метод за изследване и скрининг на рак на млечна жлеза. Методът е подходящ за всички възрасти.
– за определяне на различни анатомични структури.
– за ранна диагностика на рак на млечната жлеза, при асимптомни жени.
– възпалителни заболявания на млечните жлези.
– диагностицират се промени от кистичен, полусолиден и солиден тип.
– Доплеров анализ на съдови структури.
– като допълнителен метод към мамографската техника.
– единствен метод за изследване при импланти на млечни жлези.
– при ,,плътни“ и протезирани млечни жлези.
– след мамектомия и лъчетерапия.

9. Мускулноскелетна ехография , както и при мекотъканни образувания, които не се визуализират при рентгенографии.

Предисмства на метода:
1. Няма йонизиращо лъчение, което го прави безвреден и многократно приложим при нужда.

2. Безболезнен и неинвазивен.

3. Широко достъпен метод, който се осъществява в реално време и позволява на получаване на резултат след приключване на изследването.

4. Времетраенето на прегледа е около 30 минути.

5. Подготовката за изследването е лесна : не се приема храна 8- 12ч. преди прегледа и с препоръка за изпиване на 4-6 чаши вода 1-2 часа преди прегледа.

6. По преценка на лекаря, осъществяващ прегледа, пациентът може да се насочи към допълнително изследване – Рентгенография, КАТ или ЯМР.

За да си запишете час при специалист по образна диагностика, направете обаждане на тел: 0700-17-012 или 02/81 55 340 .