02/81 55 340

Специалист по: Образна диагностика

Доктор Марин Цветков е завършил медицина през 1973 г. в Медицински университет град София.
Не прави консултация и прегледи на деца.

Придобил е специалност Образна диагностика придобива през 1986 година.

Следдипломни квалификации:
– Kурс по Ултразвукова диагностика на коремните органи – 1988 г. ;
– Kурс по Рентгенова компютърна томография – 1994 г.;
– Квалификационен курс по Образна диагностика – магнитна и резонансна томография – 2006 г.;
– Квалификация по Образни методи при диагностиката на рака на млечната жлеза – 2006 г.;
– Член на Български лекарски съюз;
– Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.

Професионална кариера:
– От 1992 до 2007 г. е бил началник на отделението по образна диагностика на Първа Градска Болница, гр. София.
– От 2007 до 2013 г. е бил началник на отделението по образна диагностика на СБАЛАГ Майчин Дом.
– От 2013 г. – пенсиониран, продължава работа като ординатор в СБАЛАГ Майчин Дом и МЦ Св. Пантелеймон.