02/81 55 340

Специалист по: Образна диагностика, Ултразвукова диагностика

Д-р Виктория Тасева е специалист по образна диагностика, който от 1991 г. практикува в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. Д-р Тасева е с профилиране в ултразвуковата диагностика, в която област работи повече от 38 години. Извършва консултации  в Медицински център „Св. Пантелеймон”.

Преминала е множество теоретични и практически курсове на обучение в български и чуждестранни университети . Сред тях са Държавна университетска болница „ Царица Йоана”, Медицински университет – София, Военномедицинска академия – София, Медицински университет – Тюбинген, Германия, Медицински университет Чукурова – Адана, Турция, както и университет ”Томас Джеферсън”, Филаделфия, САЩ.

Проблеми, които решава:
Д-р Тасева е специалист в областта на ултразвуковата диагностика, притежаваща над 30 годишен опит по специалността.

Тя извършва:
– Конвенционална абдоминална ехография;
– Доплерова сонография на периферни и магистрални съдове и мускулосклетна ехография;
– При съответни показания извършва диагностични и терапевтични намеси под ултразвуков контрол.

Езици които владее: английски и руски.

Образувание:

– 1974г.-1980г. Магистър по медицина. Медицинска Академия, гр. София.

– Януари 1990 г. Специалност по Рентгенология. Медицинска академия, Висш медицински институт, гр. София.

Следдипломни квалификации и специализации:
– Теоретичен и практически курс по ултразвукова диагностика , Образна диагностика и интервенции на жлъчно- панкреасната системи. Инситут по Акушерство и гинекология, гр. София , Медицински университет – гр. Тюбинген – Германания – Февруари и Октомври 1992.

– Курс по гастроинтестинална и травма-образна диагностика, курс по гастроинтестинална и абдоминална рентгенология. Организиран от БАР и Кралският колеж по радиология- Лондон, проведен в гр. София, Бар, гр. Пловдив-1993г.

– Курс по мускулоскелетна рентгенова диагностика. БАР и проект Халей – гр. София-1995г.

– Курс по интервенционална рентгенология . Институт по клинична и експериментална медицина – гр. Прага 1996 г.

– Образна диагностика при травма. Медицински университет Чукурова – гр. Адана , реп. Турция 1996г.

– Курс по Ултразвуково изследване в нефрологията. Мед. Университет – гр. София 1996г.

– Курс по неинвазивни съдови изследвания. Медицински университет – гр. Бордо – Франция 1996г.

– Семинар но МРТ и ултразвукова диагностика. БАР и Кралски колеж по рентгенология 1996г.

– Курс по Доплер диагностика и интервенционална Ехография. Държавна Университетска болница „ Царица Йоанна” , Клиничен център по Гастроентерология 1999г.

– Курс по Ехография на щитовидната жлеза. МА гр. София 2001г.

– Курс- Диагностика и лечение на дълбоката венозна тромбоза.БНДАСХ – 2002г.

– Курс по Доплерсонография на каротидни, вертебрални и периферни съдове. Специализирана болница за активно лечение на Сърдечносъдови заболявания ЕАД. През 2003,2005,2006,2010г.

– Специалицация по Ултразвукова диагностика. Мед. Университет „ Томас Джеферсън” гр. Филаделфия САЩ – 2005г.

– Ултразвукова диагностика на нервната система. Венномедицинска Академия- гр. София – 2006г.

– Педиатрична образна диагностика. Медицински факултет – гр. София – 2010г.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Член на БАР и ЕВропейската Асоциация по Радиология.

Научни публикации:
Д-р Тасева има редица публикации във водещи български и чуждестранни медицински списания, както и участия в конгреси и конференции.

За контакти:

София, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”,

бул. „Тотлебен” 21

Тел: 02/8155340; 070017012

Е-mail: dr.taseva@medicinabg.com