Специалист по: Лекар Образна диагностика

Проблеми, които решава:
Д-р Николова има голям опит по специалността си, натрупана в продължение на 45 години в сектор Образна диагностика.

Следдипломни квалификации:
Курсове по ехографска диагностика в областта на млечните жлези, абдомeна, магистралните съдове, щитовидната жлеза, слюнчените жлези и меки тъкани.

Специални професионални интереси: 18 години в областта на инвазивната рентгенова диагностика. Над 20 години в областта на диагностика на млечните жлези и коремните органи

Езици които владее: Руски език, Френски език.

Образование:
Висше – Медицина МА София.
УИН: 2300002119.

Професионално развитие:
– ДФК Локомотив София – спортен лекар
– Окръжна туберколозна болница Перник – Лекар ординатор до 1981 година
– НКБ Национална Кардиологична Болница (бивша III Градска Болница) – Страши лекар ординатор до 2000 година.
– СБАЛ по Онкология – Лекар до 2016.
– Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда – Лекар рентгенолог.

Членства в научни дружества и асоциации:
– Български Лекарски съюз.
– BAR – Международна Асоциация на рентгенолозите.

Научни публикации: В специализираните рентгенологични списания.

Участия в научни форуми:
– Републикански конгреси.
– Балкански конгреси.
– Източноевропейски конгреси.