02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"

Информация

В Медицински център „Свети Пантелеймон” се извършват консултации с направление по здравна каса (НЗОК), срещу заплащане, к...

В Медицински център „Свети Пантелеймон” се извършват консултации с направление по здравна каса (НЗОК), срещу заплащане, както и на хора осигурени в допълнителни здравни фондове.

Лекарите по кардиология работещи в нашия медицински център, са едни от най-опитните и добри каридиолози в София.
Всички те имат огромен опит в диагностицирането и провеждането на лечение, на различни видове кардиологични заболявания при деца, мъже и жени.

Дейности извършвани от нашите специалисти по кардиология:

– Профилактика и лечение на сърдечно – съдови заболявания (ССЗ).

– Съвети по отношение промяна в стила на живот и терапевтични възможности за първична и вторична превенция на ССЗ. /определяне на 10 годишен риск от сериозно сърдечно – съдово заболяване, диагностика и лечение при нарушения в холестеролния метаболизъм/.

– Предоперативни консултации при високорискови групи пациенти/ пациенти с ИБС – преживели миокарден инфаркт, белодробна емболия и др. /Стартиране на медикаментозна терапия за профилактика на ССЗ при необходимост, определяне на режим при пациенти провеждащи антикоагулантно лечение/.

– Диагностика на артериална хипертония чрез 24 Холтер RR (кръвно налягане) мониториране.

– Диагностика на ритъмни и проводни нарушения/ брадиаритмии, тахиаритмии./, терапевтично уточняване и преценка за необходимост от интервенционално лечение /имплантация на пейсмейкър, провеждане на аблация/

– Извършване на Ехокардиография – надежден неинвазивен метод за определяне на функция на сърцето при сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето, клапни пороци, белоробна емболия, болести на аортата и др.

– Провеждане на 24 часов Холтер ЕКГ – надежден метод за детекция на ритъмно – проводни нарушения.

– Провеждане на стрес – тест с велоергометър – ценен неинвазивен метод за определяне на физически капацитет, форми на исхемична болест на сърцето, демаскиране на артериална хипертония, провокация на ритъмно – проводни нарушения.

– Лабораторна диагностика: определяне на мастен профил/ необходимост от започване на липидопонижаваща терапия/, бъбречна функция, изследване на маркери за миокарден инфаркт и др.

Запазете час при кардиолог в нашия център, като се обадите на телефони: 02/81 55 340 или 0700-17-012 .