Information

Открийте своя доверен кардиолог в София

Сърцето е не само един от най-функционално натоварените органи в човешкото тяло, но също така сърдечно-съдовите заболявания продължават да отбелязват ръст и да са рисков фактор за тежка заболеваемост и смъртност. Затова и екипът ни от кардиолози в Медицински център “Св. Пантелеймон” в София винаги съветва пациентите си, че в основата на доброто сърдечно здраве е правилната и своевременна профилактика. Последната най – кратко може да се раздели на първична и вторична , като целта и при двете е запазване и удължаване качеството на живота.

За прегледа при кардиолог е необходимо да обобщите максимално точно оплакванията си, ако имате такива. Споделянето на минали и придружаващи заболявания , както и настояща медикаметнозна терапия, заедно със съответните медицински документи/ стари епикризи/; наследствената си обремененост по отношение на сърдечно-съдовите заболявания. / роднини по първа линия с преждевременно настъпило сърдечно заболяване.

Активното отношение към здравето е най-добрата гаранция, че ще се съхраните в добра духовна и физическа кондиция. Превенцията е особено важна за здравото сърце, затова не отлагайте прегледа при кардиолог.

За мъже оценката на СС риск започва на 40 г възраст и включва измерване на АН, екг, липиден профил и статус по отношения на тютюнопушене. За жени след 50г – 55г и тези с ранна менопауза важи същата оценка на риска. Изключение правят пациенти с много висок риск от ССЗ , които имат един РФ с голяма значимост/ фамилна хиперхолестеролемия с ранна изява на атеросклероза/. При тези пациенти стратегиите за превенция се различават.

Медицински център “Свети Пантелеймон” и нашите кардиолози ви предлагат квалифицирана грижа за здравето и функционирането на сърдечната дейност. Тя не се изчерпва само с обстоен и внимателен преглед и изследване на вашата медицинска история, наследственост и оплаквания. Ако търсите висококвалифициран кардиолог в София, ние ви предлагаме препоръки в съответствие с последните научни открития за поддържане на сърдечното здраве, включително хранене, оптимално съотношение между активност и почивка, избягване на рисковите фактори и профилактични прегледи.

Изберете своя доверен кардиолог в София, като запишете час за преглед в Медицински център “Св. Пантелеймон”.

В Медицински център „Свети Пантелеймон” се извършват консултации с направление по здравна каса (НЗОК), срещу заплащане, както и на хора осигурени в допълнителни здравни фондове.

Лекарите по кардиология работещи в нашия медицински център, са едни от най-опитните и добри каридиолози в София.
Всички те имат огромен опит в диагностицирането и провеждането на лечение, на различни видове кардиологични заболявания при деца, мъже и жени.

Дейности извършвани от нашите специалисти по кардиология

– Профилактика и лечение на сърдечно – съдови заболявания (ССЗ).

– Съвети по отношение промяна в стила на живот и терапевтични възможности за първична и вторична превенция на ССЗ. /определяне на 10 годишен риск от сериозно сърдечно – съдово заболяване, диагностика и лечение при нарушения в холестеролния метаболизъм/.

– Предоперативни консултации при високорискови групи пациенти/ пациенти с ИБС – преживели миокарден инфаркт, белодробна емболия и др. /Стартиране на медикаментозна терапия за профилактика на ССЗ при необходимост, определяне на режим при пациенти провеждащи антикоагулантно лечение/.

– Диагностика на артериална хипертония чрез 24 Холтер RR (кръвно налягане) мониториране.

– Диагностика на ритъмни и проводни нарушения/ брадиаритмии, тахиаритмии./, терапевтично уточняване и преценка за необходимост от интервенционално лечение /имплантация на пейсмейкър, провеждане на аблация/

– Извършване на Ехокардиография – надежден неинвазивен метод за определяне на функция на сърцето при сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето, клапни пороци, белоробна емболия, болести на аортата и др.

– Провеждане на 24 часов Холтер ЕКГ – надежден метод за детекция на ритъмно – проводни нарушения.

– Провеждане на стрес – тест с велоергометър – ценен неинвазивен метод за определяне на физически капацитет, форми на исхемична болест на сърцето, демаскиране на артериална хипертония, провокация на ритъмно – проводни нарушения.

– Лабораторна диагностика: определяне на мастен профил/ необходимост от започване на липидопонижаваща терапия/, бъбречна функция, изследване на маркери за миокарден инфаркт и др.

Запазете час при кардиолог в нашия център, като се обадите на телефони: 02/81 55 340 или 0700-17-012 .

Профилактика и лечение на сърдечно-съдови заболявания

Когато искате холистична и наистина специализирана грижа засърдечния мускул, нашите специалисти в клиника “Св. Пантелеймон” са сред най-уважаваните и опитни специалисти в областта на профилактиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания в страната.

Независимо дали ви е необходим преглед или консултация, при нас не се налага да чакате или да се редите на опашки. По този начин имате възможността да се погрижите навреме за вашето здраве, без стрес и отлагане.

Избирайки кардиолог в Медицински център “Св. Пантелеймон” в София, пациентите имат достъп до широк кръг специализирани медицински дейности:

– Диагностика, профилактика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания;

– Консултиране на пациенти за предоперативни интервенции подлежащи на несърдечна хирургия;

– Консултации на пациенти с онкологични заболявания , на които им предстои химиотерапия;

– Проследяване на пациенти със сърдечна недостатъчност, ритъмно – проводни нарушения, пациенти след преживян миокарден инфаркт;

– Провеждане на 24-часов холтер ЕКГ по Здравна каса, срещу заплащане от пациента или чрез допълнителни здравни фондове;целта на изследването е регистрация на ритъмно – проводни нарушения и тяхното своевременно лечение;

– Провеждана на 24 часов Холтер РР за прецизна оценка вида на хипертонията и преценка за правилна терапия;

– Провеждане на ехографско изследване за оценка функцията на сърдечния мускул, клапния апарат,оценка на десни кухини и регистрация на белдоробна хипертония.Оценка на перикардни и плевралнни изливи;

– Оценка на проведените изследвания и на холтер резултатите;

– Стрес тест с велоергометър, който дава ценна информация за здравето на сърцето, включително ритъмни нарушения, физически капацитет, проява на различни сърдечно-съдови заболявания;

– Прецизна лабораторна диагностика в нашия лабораторен комплекс. Изследват се редица показатели, като бъбречна функция, мастен профил и др. При съмнение за остри ССЗ възможност за изследване на биомаркери за инфаркт/ CPK, MB, Tn/.

Освен с квалифицираните ни и опитни кардиолози нашето предимство е и във факта, че при нас могат да се направят необходимите консултации, прегледи и лабораторни изследвания на едно място.

Добър кардиолог за възрастни в София

Едно от най-честите питания на пациентите в по-зряла възраст е за добър кардиолог за възрастни пациенти в София. И това е обяснимо с оглед на важността на сърцето като орган, отговорен за правилното функциониране на почти всички останали органи в тялото. Пациентите търсят доверен, квалифициран и опитен кардиолог, при който да могат да следят сърдечното си здраве. Именно тази кауза е в основата на мисията ни, създавайки и развивайки през годините Медицински център “Св. Пантелеймон”. Нашите специалисти непрекъснато поддържат високата си квалификация чрез участия в различни научни форуми в областта на кардиологията. Ето защо ние се гордеем, че можем да предложим на пациентите си наистина добър кардиолог за възрастни пациенти в София.

В Медицински център “Св. Пантелеймон” вярваме, че грижата за сърцето нито започва, нито приключва само с един преглед. Разбира се, при нас можете да запишете преглед при кардиолог по Здравна каса, чрез заплащане от пациента или чрез допълнително здравно осигуряване. Нашата цел е обаче да предложим цялостна грижа за сърцето. Тя включва освен високоспециализираните прегледи, диагностика и лечение, правилна превенция според възрастта, здравословното състояние, наследствеността и т.н. Ето защо в нашия Медицински център “Св. Пантелеймон” в София ние разработваме съвместно с пациентите ни цялостна концепция и конкретни препоръки за сърдечно здраве, включваща хранене, активност, почивка, терапия и лечение при необходимост.

Как протича прегледът при кардиолог и цена?

Пациентите обикновено имат обща представа за това как протича прегледът при кардиолог и цената му, ако последната се заплаща от пациента. Най-важното преди прегледа е пациентите да подредят всички медицински документи за медицинското им състояние, да обобщят оплакванията си и да представят максимално подробна информация на вашия кардиолог. Първичният преглед при кардиолог и цената му включват измерване на артериално налягане, сърдечна честота, преслушване и електрокардиограма. В зависимост от оплакванията на пациента и находката от прегледа може да се проведе и ехокардиография и допълнителни лаб. изследвания.

В Медицински център “Св. Пантелеймон” предлагаме както преглед при кардиолог по Здравна каса, така и чрез заплащане от пациента или от фондовете за допълнително здравно осигуряване.

Можете да запазите час за преглед при кардиолог по Здравна каса, чрез заплащане от здравноосигурителните фондове или чрез заплащане от пациента като се обадите на пациентската ни линия 0700-17-012. Ако търсите добър кардиолог в София, доверете се на нашите специалисти.