Специалист по: кардиология

Проблеми, които решава:
– Артериална хипертония.
– Исхемична болест на сърцето.
– Диагностика и лечение при синкоп.
– Ритъмно – проводни нарушения.
– Белодробна хипертония.
– Спешни сърдечно съдови състояния.

Специални професионални интереси:
Имплантация на пейсмейкър/ антибрадикардни, система за ресинхронизираща терапия, кардиовертери – дефибрилатори/, електрофизиология/.

Езици които владее: Англииски език.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Работи с НЗОК.

Образование:
Завършил: Магистър – лекар/МУ – София/ 2006 г – 2012 г.
УИН на лекаря: 2300012846 .

Следдипломни квалификации и специализации:
– 2014 г – 2018 г специализира кардиология/ УМБАЛ“НКБ“ и УМБАЛ“Св. Анна“/.

Професионално развитие:

Заеман длъжност: Лекар – кардиолог.
Работодател: УМБАЛ“Св. Анна“.
Основни дейности и отговорности: Диагностика и лечение на животозастрашаващи сърдечно – съдови състояния.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Дружество на кардиолозите в България.
3. Член на EAPVCI към eu.org. cardiology.

Участие в научни форумии:
Национални и европейски кардиологични симпозиуми, балкански ендовакуларен конгрес, международен соимпозиум за белодробна хипертония, национален конгрес по електрофизиология.