,
Специалист по: Детска неврология и Детски болести

Проблеми, които решава: Д-р Елена Славкова е специалист педиатър и детски невролог, с клиничен опит в областта на автоимунните, възпалителни и дегенеративни заболявания в детската възраст, нервно-мускулни заболявания в детската възраст, детска церебрална парализа, епилепсия в детската възраст, цереброваскуларни заболявания в детската вързаст, главоболие в детската възраст.

Специални професионални интереси:
Научни интереси основно в областта на неврологичните заболявания в детската възраст – автоимунни, възпалителни и дегенеративни заболявания в детската възраст, нервно-мускулни заболявания в детската възраст, детска церебрална парализа, епилепсия в детската възраст, цереброваскуларни заболявания в детската вързаст, главоболие в детската възраст.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Езици които владее: руски, френски, английски.

Образование:
Висше медицинско 1990 г. – лекар – Медицинска Академия – София.
УИН на лекаря: 2300003414

Следдипломни квалификации и специализации:
1. Придобита специалност – Детски болести 1997 г. – Медицинска Академия – София.
2. Придобита специалност – Детска неврология 2007 г. – Медицинска Академия – София.

Професионално развитие:

Период: 1990 г. – 1991 г.
Заемана длъжност: Педиатър.
Име на работодателя: ХХVI – та поликлиника – София.
Основни дейности и отговорности: Участъков лекар и лекар в детски спешен кабинет.

Период: 1992 г. – 1993 г.
Заемана длъжност: Педиатър.
Име на работодателя: Първа Детска Специализирана Болница – София.
Основни дейности и отговорности: Педиатър в детски приемен кабинет
Педиатър в детско неврологично отделение.

Период: 1993 г. – 2007 г.
Заемана длъжност: Педиатър.
Име на работодателя: ІІ – ра МБАЛ – София.
Основни дейности и отговорности: Педиатър в детска клиника.

Период: 2007 г. – и понасоящем.
Заемана длъжност: Лекар – невролог.
Име на работодателя: УМБАЛНП – София.
Основни дейности и отговорности: Детски невролог и педиатър в клиника по нервни болести за лечение на деца.

Период: 2015 г. – и понасоящем.
Заемана длъжност: Детски невролог на граждански догдвор.
Име на работодателя: МЦ “Св. Пантелеймон” – София.
Основни дейности и отговорности: Детски невролог.

Научни публикации:
Д-р Елена Славкова е съавтор в редица статии в областта на детската неврология, издавани в списание Педиатрия, списание Неврология и др., както и съавтор в многобройни постери, представяни на конгреси и конференции по неврология и детска неврология.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС)
2. Българско дружество по неврология
3. Научното дружество по неврология, психиатрия и психология на детското развитие
4. Дружество против епилепсия

Участие в научни форумии:
Д-р Елена Славкова има многобройни участия в конгреси, симпозиуми и конференции по неврология и детска неврология.