02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"

Информация

В Медицински център „Свети Пантелеймон” се извършват консултации с направление по НЗОК, срещу заплащане, както и на хора ...

В Медицински център „Свети Пантелеймон” се извършват консултации с направление по НЗОК, срещу заплащане, както и на хора осигурени в допълнителни здравно-застрахователни дружества (здравни фондове).

В нашия център работят, едни от най-опитните и добри педиатри в София.
Лекарите работещи при нас, следват най-новите тенденции в педиатрията, разширявайки постоянно своите знания и умения.
Всеки един от нашите доктори има дългогодишен опит в диагностиката и лечението на разнообразни заболявания при деца.
Когато дойдете на преглед при нас, може да очаквате предразполагащо отношение и индивидуален подход към вашето дете.

Основните дейности извършвани от нашите специалисти:

Профилактични прегледи, проследяване на физическото и психо-емоционално развитие при деца от 0 до 18 години.
– Проследяват се и се прави оценка на нервно-психическото и физическо развитие на децата, спрямо тяхната възраст. Правят се измервания на тегло и ръст, измерват се обиколките на гърдите, главата и артериалното кръвно налягане, оценява се психическото развитие.
– Даване на съвети за правилно отглеждане, хранене, закаляване и двигателен режим при деца.

Диагностициране и извънболнично лечение на заболявания при деца.
– Помагаме за овладяването и лечението на колики, храносмилателни разстройства, анемии, алергични ринити, бактериални и вирусни инфекции на горни и долни дихателни пътища, уроинфекции, както и други срещани при малките деца неврологични, ортопедични, хирургични и други заболявания.

Назначаване на изследвания, целящи потвърждаване или отхвърляне на поставена работна и диференциални диагнози. Изследванията най-често са клинично – лабораторни, вирусологични, микробиологични и образни.
– Взимане на материал за микробиологични изследвания.
– Анализ и интерпретация на резултатите.

Контролни прегледи на заболели деца, целящи проследяване ефекта от назначено и приложено лечение.

Манипулации целящи бързо повлияване на критични състояния при деца.
– Венозни вливания, мускулни и подкожни инжекции и др.

При необходимост насочване за консултативен преглед от по-тесен специалист – педиатър или друг профилиран специалист с цел уточняване на диагнозата или комплексно лечение.

Издаване на необходимата медицинска документация, включително медицински бележки, бързи известия, експертиза за временна неработоспособност – издаване на болнични за гледане на болно дете.

Запазете час за преглед, при наш педиатър в София, като се обадите на тел: 0700-17-012.

Свързани публикации