02/81 55 340

В Медицински център "Свети Пантелеймон" се извършва Доплерово изследване на б...

В Медицински център „Свети Пантелеймон“ се извършва фетална морфология, в раз...