02/81 55 340

Information

Кога се прави тест за алергии?

Днес повече от всякога е актуален въпросът кога се прави тест за алергии. Факт е, че хората, диагностицирани с различни алергии непрекъснато нарастват в последните години. Не всички подобни симптоми обаче задължително трябва да се изследват. Ето случаите, в които е препоръчан алерголог:

– Продължаващи симптоми, които не се повлияват след лечение;

– При наличие на фамилна обремененост, или ако медицинската ви история предполага наличие на алергия, би следвало да направите консултация с алерголог, който да ви препоръча подходящ за вашето състояние тест за алергии по Здравна каса, допълнителните здравни фондове или заплатен от пациента;

– Преди специфични медицински интервенции, при които се налага използването на упойки или други медикаменти, (включително стоматологични), за да избегнете сериозни алергични реакции.

Медицински център “Св. Пантелеймон” ви предлага едни от водещите специалисти по алергология в страната, които да ви консултират кога се прави тест за алергии и какъв е препоръчителен във вашия случай, след преценка на индивидуалното ви състояние и медицинска история.

Специалистите по клинична алергология, работещи в МЦ „Свети Пантелеймон”, извършват консултации, тестуване и лечение на пациенти, осигурени в допълнителни здравни фондове, както и срещу заплащане.

Лекарите по алергология от нашия център, са едни от най-опитните специалисти – алерголози в София и страната.
Всички те имат огромен клиничен опит в диагностиката и лечението на всички алергологични проблеми и съпътстващи заболявания при възрастни и деца.

Благодарение на придобитите през годините знания, опит и постоянен стремеж за допълнително усъвършенстване и квалификация, нашите алерголози се радват на доверието и уважението на пациентите си.

Дейности извършвани от специалистите

1. Диагностика и лечение на алергичен ринит ( целогодишен и сезонен), неалергичен (вазомоторен) ринит и носна полипоза. Кожно – алергично тестуване (тест чрез убождане – Prick test) с инхалаторни френски алергени (на фирма Stallergenes).

2. Диагностициране и лечение на бронхиална астма (алергична и неалергична). Извършване на кожно-алергични проби с инхалаторни френски алергени (Prick tests) на фирма Stallergenes и функционално изследване на дишането (ФИД) .

3. Диагностика и лечение на неинфекциозна хронична кашлица.

4. Диагностика и лечение на хранителни алергии. Извършване на кожно – алергични проби с хранителни алергени (Prick test).

5. Диагностика и лечение на алергични дерматози – атопичен дерматит, контактен дерматит, соларен дерматит и др.

6. Диагностика и лечение на уртикария (остра и хронична).

7. Диагностика и лечение на ангиоедеми (Едем на Квинке).

8. Диагностициране и лечение на лекарствени алергии.

9. Диагностициране и лечение на алергии към ужилване от насекоми ( инсект – алергии).

10. Предоперативно тестуване с различни видове упойки (Prick test) за обща и локална анестезия. Специализирана противоалергична подготовка на възрастни и деца за приложение на упойки.

11. Кожно – алергично тестуване със стоматологични анестетици на възрастни и деца. Противоалергична подготовка за стоматологична интервенция.

12. Кожно – алергично тестуване и противоалергична подготовка на възрастни и деца за високо-специализирани изследвания ( скенер, ядрено – магнитен резонанс).

13. Шуслерова терапия на възрастни и деца при алергични и неалергични заболявания.

Запазете час при алерголог в нашия център, като се обадите на телефони: 02/81 55 340 или 0700-17-012 .

Опитен детски алерголог в София

Голяма част от новооткритите случаи с алергични болести в последните години са при деца. Тези състояния се дължат на вродена или придобита впоследствие свръхчувствителност към различни вещества от заобикалящата ги околна среда. Почти всеки съвременен родител се е сблъсквал с подобна ситуация, в която се е налагал преглед при алерголог за диагностика или лечение на такива състояния при детето му.

В помощ на родителите Медицински център “Св. Пантелеймон” предлага диагностика, тестване и лечение при едни от най-опитните и квалифицирани специалисти – алерголози в страната. В нашето лечебно заведение можете да запазите част за консултация с детски алерголог в София лесно и бързо и, без да се налага да чакате.

Нашите специалисти непрекъснато следят най-новите диагностични и терапевтични тенденции в областта на алергологията за деца и възрастни. Освен това те притежават и впечатляващ клиничен опит, така че да сте сигурни, че за вас или вашите близки се грижи наистина добър алерголог.

Клиниката ни предлага комплексен подход при диагностиката и лечението на алергиите:

– Най-съвременна медицинска грижа – диагностициране, консултиране и назначаване на подходяща терапия при респираторна, медикаментозна, хранителна или др. вид алергия;

– Провеждане на тест за алергии при деца – в медицинския център се провеждат всички видове кожни алергични тестове, с които се отчита локалната кожна реакция. По преценка на специалиста, детето се насочва за провеждане на кръвен тест за алергии при деца за идентифициране на специфични IgE – антитела към конкретен алерген.

В Медицински център “Св. Пантелеймон” предлагаме и наблюдение при провеждане на елиминационна диета, при която се премахват конкретни храни от детската диета, ако съществува подозрение за алергия към тях, като се проследява състоянието на детето.

Запазете час за консултация с детски алерголог в София чрез нашите оператори.

Добър алерголог за възрастни в София

Специалистите по алергология в Медицински център “Св. Пантелеймон” са сред водещите имена в тази област в страната. Опитът и непрекъснатото поддържане на високата квалификация на лекарите ни са сред основните причини всеки един от тях да бъде посочван в пациентските оценки като “доказано добър алерголог за възрастни в София”.

Комплексната грижа за пациентите ни с алергични болести включва:

– Диагностика и лечение на различни видове алергии и алергични прояви, като алергичен ( сезонен – поленов и целогодишен) и неалергичен ( вазомоторен ) ринит, носна полипоза, алергична и неалергична бронхиална астма, неинфекциозна хронична кашлица, остра и хронична уртикария ( с или без оточен синдром ), лекарствена непоносимост,алергични дерматози и др.;

– Тестване за алергии чрез високоспециализирани тестове: (1) Провеждане на кожни алергични проби към инхалаторни и хранителни алергени, анестетици или др. медикаменти. (2) Насочване за провеждане на кръвни и др. тестове за диагностициране на по-разпространени или по-редки алергични състояния;

– Извършване на кожни тестове за алергии към упойки за предоперативни, локални и стоматологични интервенции, с обща и локална анестезия, при пациенти с установени или подозирани алергии или с фамилна история за алергични състояния.

След внимателна интерпретация на резултатите от извършените кожни проби,нашите специалисти – алерголози ще препоръчат подходяща, съобразена с общото здравно състояние и индивидуалните особености на пациента, противоалергична подготовка преди приложението на общи или локални анестетици, с цел минимизиране на риска от странични алергични реакции при прилагането им.