02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"

Информация

Специалистите по клинична алергология, работещи в МЦ „Свети Пантелеймон”, извършват консултации, тестуване и лечение на п...

Специалистите по клинична алергология, работещи в МЦ „Свети Пантелеймон”, извършват консултации, тестуване и лечение на пациенти, осигурени в допълнителни здравни фондове, както и срещу заплащане.

Лекарите по алергология от нашия център, са едни от най-опитните специалисти – алерголози в София и страната.
Всички те имат огромен клиничен опит в диагностиката и лечението на всички алергологични проблеми и съпътстващи заболявания при възрастни и деца.

Благодарение на придобитите през годините знания, опит и постоянен стремеж за допълнително усъвършенстване и квалификация, нашите алерголози се радват на доверието и уважението на пациентите си.

Дейности извършвани от специалистите:

1. Диагностика и лечение на алергичен ринит ( целогодишен и сезонен), неалергичен (вазомоторен) ринит и носна полипоза. Кожно – алергично тестуване (тест чрез убождане – Prick test) с инхалаторни френски алергени (на фирма Stallergenes).

2. Диагностициране и лечение на бронхиална астма (алергична и неалергична). Извършване на кожно-алергични проби с инхалаторни френски алергени (Prick tests) на фирма Stallergenes и функционално изследване на дишането (ФИД) .

3. Диагностика и лечение на неинфекциозна хронична кашлица.

4. Диагностика и лечение на хранителни алергии. Извършване на кожно – алергични проби с хранителни алергени (Prick test).

5. Диагностика и лечение на алергични дерматози – атопичен дерматит, контактен дерматит, соларен дерматит и др.

6. Диагностика и лечение на уртикария (остра и хронична).

7. Диагностика и лечение на ангиоедеми (Едем на Квинке).

8. Диагностициране и лечение на лекарствени алергии.

9. Диагностициране и лечение на алергии към ужилване от насекоми ( инсект – алергии).

10. Предоперативно тестуване с различни видове упойки (Prick test) за обща и локална анестезия. Специализирана противоалергична подготовка на възрастни и деца за приложение на упойки.

11. Кожно – алергично тестуване със стоматологични анестетици на възрастни и деца. Противоалергична подготовка за стоматологична интервенция.

12. Кожно – алергично тестуване и противоалергична подготовка на възрастни и деца за високо-специализирани изследвания ( скенер, ядрено – магнитен резонанс).

13. Шуслерова терапия на възрастни и деца при алергични и неалергични заболявания.

Запазете час при алерголог в нашия център, като се обадите на телефони: 02/81 55 340 или 0700-17-012 .