Специалист по: алерголог

Д-р Мария Алексиева е клиничен алерголог с дългогодишен опит по специалността.
Освен специалист по клинична алергология, тя има придобити специалности по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, както и здравен мениджмънт.

От 2011 година д-р М. Алексиева е Шуслеров терапевт, занимаващ се с Шуслерова терапия. Лектор е в DHU Акaдемия по Шуслерова терапия.

Запазете час при доктор Алексиева, като позвъните на телефон: 02 815 53 40.

Следдипломни квалификации и специализации:
Д-р Алексиева има множество дипломи (сертификати) за проведени обучения и курсове, както и участия в научни конгреси и форуми в областта на белодробните болести и клиничната алергология у нас, и в чужбина.

Лектор на множество научни конференции по темите белодробни болести и клинична алергология.

Участва като ко- и главен изследовател в редица научни изследвания с международни екипи.

Публикации:
Има публикации в научни издания по темите: алергичен ринит, бронхиална астма, хронична уртикария.

Образование: Завършила медицина през 1982 г. в Медицинска Академия – гр. София.

Професионално развитие:
След завършването на Медицинска Академия – гр.София, д-р Алексиева започва работа като ординатор във Вътрешно отделение на Работническа болница – гр. Костенец.Поетапно заема длъжностите: Завеждащ Вътрешно отделение, Заместник – главен и Главен лекар на болницата.

През 1992 г., след спечелване на конкурс, започва работа като лекар – специалист по Вътрешни болести в Клиниката по белодробни болести на ЦКБ – МИ – МВР – гр. София, където придобива и специалност по пулмология и фтизиатрия.

От 1994 г. д-р М. Алексиева е Началник на Приемно – консултативния кабинет по алергология на МВР – болница и Завеждащ сектора по алергология в Клиниката по белодробни болести и алергология на ЦКБ – МИ – МВР – гр. София. Сертифицир
ана е като специалист по клинична алергология.

Членства в научни дружества и Асоциации:
Член на БЛС, БДА, БДББ, ERS и EACCI.