02/81 55 340

Специалист по: Невролог

Д-р Йоана Докова е специалист невролог с над 15 години опит и научни интереси в областта на двигателни нарушения, множествена склероза, главоболие, заболявания на периферната нервна система синдром на хронична умора. Диагностицира и лекува пациенти със заболявания на централната и периферната нервна система. Автор е на редица научни публикации в своята област. Д-р Докова не преглежда деца.

Специални професионални интереси: Множествена склероза, заболявания на периферната нервна система, мозъчно-съдова болест, двигателни нарушения.

Езици които владее: Английски и Испански език.

Д-р Йоана Василева Докова извършва консултации в МЦ “Св. Пантелеймон”.

 

Работи с НЗОК.

Образование

  • Завършва Медицински университет София през 2003 г.
  • Специалност Нервни болести придобива през 2010 г. През същата година придобива и образователна и научна степен Доктор по медицина със защитена дисертация на тема „Качество на живот при пациенти с множествена склероза“.

Квалификации: Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по неврология, Българско дружество по главоболие и болка;

Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.

Професионално развитие:От 2004 г. д-р Докова работи и специализира в Неврологична клиника за Двигателни нарушения към МБАЛНП „Св. Наум“ София.