Специалист по: Психиатър

Д-р Алханак извършва консултации в Медицински Център “Св. Пантелеймон”.

За да запишете час за консултация с д-р Алханак в София, направете обаждане на телефон: 02 815 53 40.

Проблеми, които решава:
• Депресивни, невротични и страхови състояния.
• Проблемни отношения.
• Стресови и житейски кризистни състояния.
• Психотични състояния.

Езици които владее: арабски, руски и английски език.

Работи с НЗОК.

Образование:
– Висше образование по специалност “ медицина “ с образователно квалификационна степен магистър, през мес.12.1997 год. в МУ гр. София.
– Призната специалност по “ психиатрия “ от 01.06.2004 г. свидетелство за призната специалност издадено от МУ гр.София.
– Завършен курс за професионална квалификация: „здравен мениджмънт”- 200 часа- от 24.02.012 год. до 07.04.2012 год.

Професионално развитие:
• От 01.05.2005 год. до настоящия момент.
• ДПБ “ Свети Иван Рилски “ – гр. Нови Искър.
• Вид дейност – лечебно- диагностична.
• Лекар – ординатор на стационарен блок в следния хронологичен ред: първо мъжко отделение, първо женско отделение, психо-геронтологично отделение, първо женско отделение.
• Вид дейност- контролно-управленска, организационна и лечебно-диагностична
началник на 2-ро “ мъжко отделение “ от 15.06.2010 год.

От 02.02.1998 год. до 01.05.2005 год.
• ОДПЗС- гр. Враца.
• Вид дейност – лечебно-диагностична.
• Лекар- ординатор в следния хронологичен ред : остро мъжко отделение, детско – юношески приемен кабинет, женско отделение.

Участие в научни форумии:
Участие в симпозиуми, обучителни курсове, колегиуми, лекционни курсове, конференции на бпа и на дунавската психиатрична асоциация.

Координация, управление на проекти: Участие в проекти за обучение на деца с умствени и физически недостатъци, както и в такива за обучение, рехабилитация и ресоциализация на психично болни лица.