02/81 55 340

Специалист по: Нервни болести

Проблеми, които решава: Д-р Валентина Игнатова има богат клиничен опит, натрупан в продължение на 20 години, в диагностиката и лечението на широк спектър неврологични заболявания като множествена склероза, епилепсия, мозъчно-съдови заболявания, заболявания на периферната нервна система, невропсихологични нарушения, синдром на хронична умора.

Специални професионални интереси: Множествена склероза, епилепсия, неврофизиология, заболявания на периферната нервна система, мозъчно-съдова болест, невропсихология, синдром на хронична умора.

Следдипломни квалификации и специализации:
– Лиценз за изследване на евокирани потенциали – 2010г.
– Лиценз за практикуване на клинична електромиография (ЕМГ) – 2014г.
– Лиценз за практикуване на клинична електроенцефалография (ЕЕГ) – 2018г.

Езици които владее: Свободно владеене на английски език, ползване на руски и френски език на работно ниво.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Образование:
– Завършва Медицински университет -Варна през 1998г.
– Придобита специалност по нервни болести през 2006г.
– През 2014г. придобива образователна и научна степен ”доктор” на тема „Динамика на мултимодални евокирани потенциали при пациенти с множествена склероза“.

Професионално развитие:
Периоди:
– Лекар- ординатор във Филиала за Спешна Медицинска Помощ- Елин Пелин към ЦСМП- София област (1999-2000).
– Специализация по нервни болести в Клиника по неврология на УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ (2000-2003г).
-Лекар-ординатор в Неврологична клиника на УМБАЛ „Св. Анна”, където довършва
специализацията си (2003-2004).
– Монитор на клинични изпитвания на медикаменти във фирма „Конвекс” ЕООД (ДИО)-2005-2006.
– Научен сътрудник в Клиника по неврология на МБАЛ-Национална каридологична болница- София-2006-2011.

Длъжности които е заемала:
– Главен асистент към Клиника по неврология на МБАЛ-Национална каридологична болница- София-от 2011.
– Член на екипа на МЦ „Св. Пантелеймон“- от февруари 2015г.

Основни дейности и отговорности:
Първични и проследяващи неврологични прегледи, неврофизиологични изследвания, вкл. ЕМГ

Научни публикации:
– Над 25 научни публикации, 5 от които в списания с impact factor.
– Публикувала е глава в международни книга «Trending Topics in Multiple Sclerosis», 2016 (In Tech).
– Издала е 1 самостоятелна монография „Синдром на хронична умора и хронична умора при неврологични заболявания“ през 2017г.

Научна и приложна дейност:
Има участие в над 25 клинични проучвания в различни области на неврологията (мозъчно-съдова болест, множествена склероза, болест на Паркинсон, постхерпетална невралгия, болест на Алцхаймер и др.)

Участие в научни форуми:
Участва активно с над 8 орални презентации и над 17 постери на научни конференции в България и чужбина.

Грантове за участие в конгреси:
Трета награда за най-добър постер „Венозна тромболиза-предимства и ограничения. Нашият опит“ в секция „Мозъчносъдови заболявания“ на XVIII Национален конгрес по неврология с международно участие, 16-19 май 2019г, Златни пясъци

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Българско дружество по неврология
3. Съюз на българските учени
4. Асоцииран член на International Multiple Sclerosis Cognition Society (IMSCOGS).