02/81 55 340

Специалист по: Оториноларинголог

Проблеми, които решава:
Д-р Николай Георгиев има огромен опит, натрупан в продължение на 34 години в диагностиката и лечението при заболявания на носа и гърлото.

Специални професионални интереси:
Диагноза и терапия на болести на езика, гърлото и носа.

Езици които владее:
– Английски език;
– Руски език.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Образование:
Завършил ВМИ – гр. София -1984 г.
Своята специалност УНГ придобива през 1992 г., гр. София.
УИН на лекаря: 2300007146

Работодатели:
1995 г. до момента КДБ на УМБАЛ „Александровска“;
1995 – 2007 г. ИСУЛ, Клиника по УНГ-оперативна и спешна помощ;
1992 – 1995 г. ДКЦ XIII;
1991 – 1992 г. I-ва ГОБ;
1989 – 1991 – XXIX-та поликлиника;
1985 – 1989 г. ОБ, гр. Благоевград

Заемана длъжност: Лекар специалист по УНГ.
Име на работодателя: КДБ на УМБАЛ „Александровска“.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).