Специалист по: Дерматология и венерология

Проблеми, които решава: Д-р Мариана Михайлова Атанасова има огромен опит, натрупан в продължение на 30 години в диагностиката и лечението на широк спектър заболявания в областта на Дерматовенерологията, включващи всички области на специалността.

Специален интерес към:
– Обща дерматология;
– Онкодерматология;
– Детска Дерматология;
– Полово-предавани болести;
– Козметология.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Следдипломни квалификации и специализации:
1. Курс по Онкодерматология- НОЦ, Кожна к-ка- София – 1998 г.
2. Курс по поставяне на филъри и ботокс- 2010 г.- СБАЛОБ” Акад. Пашев”- София.

Езици които владее: Руски, Английски.

Образование:

– ВМИ – гр. Плевен -1989 г.-медицина
– ВМИ – гр. София 1994 г. –Специалност Дерматовенерология
– СА” Д.А.Ценов”-гр. Свищов – магистратура Здравен мениджмънт
– УИН на лекаря: 1600000923 .

Професионално развитие:

Период: 1989 г. – 1992 г.
Заемана длъжност: Участъков лекар.
Име на работодателя: СЗС- с. Буковлък, Плевен
Основни дейности и отговорности: Лекар на 3000 човека- деца и възрастни и всички дейности по обслужването им.

Период: 1992 г. – 1997 г.
Заемана длъжност: Лекар ординатор.
Име на работодателя: КДВ- ВМИ, Плевен.
Основни дейности и отговорности:Поликлинична и болнична дейност- прегледи на кабинет, прием и лечение на болни в болнично заведение.

Период: 1998 г. – 2003 г.
Заемана длъжност: Лекар ординатор.
Име на работодателя: Онкологичен център- ВМИ Плевен, Кожна клиника.
Основни дейности и отговорности: Поликлинично и болнично обслужване на пациенти с онко кожни заболявания от Плевенска и Ловешка област. Провеждане на химиотерапия, дерматохирургия на кожни тумори, диатермокоагулация на доброкачествени образувания, диспансерно наблюдение.

Период: 2003 г. – 2004 г.
Заемана длъжност: Началник Отделение.
Име на работодателя: Онкологичен център- ВМИ Плевен, Кожна клиника.
Основни дейности и отговорности: Ръководител на Отделение от 2 лекари, 4 мед.сестри и 30 болнични легла.

Период: От 2004 г. досега.
Заемана длъжност: Лекар консултант.
Име на работодателя: МЦ „ Св.Пантелеймон”- гр.София.
Основни дейности и отговорности: Кабинетно обслужване на пациенти с кожни заболявания,електроексцизии и дерматохирургия на доброкаествени и злокачествени образувания.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Член Дружеството по Дерматология и венерология.