02/81 55 340

Специалист по: Оториноларинголог

Проблеми, които решава: Извършва консултативно-диагностични прегледи и оперативно лечение при заболявания на носа и гърлото, проблеми в слуха, ендоскопска хирургия на носа и синусите (FESS), оперативно лечение на сливици, оперативно лечение на хъркане и сънна апнея.
– Работи с деца и с възрастни пациенти.

Следдипломни квалификации и специализации:
– Сертификат за участие в обучение за слухови апарати Отикон/Мебос 2011
– Свидетелство за професионална квалификация по Отоневрология. 2010
– Сертификат за участие във Втора педиатрична оториноларингологична конференция 15-17 февруари 2019 г.
– Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността.

Специални професионални интереси:

Субклинични интереси:
– Функционална Ендоскопска хирургия на носа и синусите
– Естетична козметика и хирургия на лице
– Хирургични методи за лечение на хъркането и сънната апнея
– Оперативно лечение на хронични заболявания на сливиците

Езици които владее: Английски език, Руски език.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Образование:
– Завършва Медицински университет Плевен през 2001 г.
– Своята специалност Оториноларингология придобива през 2009 г. след специализация в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ София.
– УИН на лекаря: 2400000261 .

Професионално развитие:

Периоди:
2010 – 2012 ДКЦ 2 – Плевен.
2012 – 2015 МДЦ ОЗОК – София.
2015 – 2018 МБАЛ „Болница Европа“ – София.
2019 – МЦ „Еврохелт“ – София.
2019 – МЦ „Св. Панаталеймон“ – София.

Заемана длъжност: УНГ специалист.

Име на работодатели: МЦ „Еврохелт“ София.
От 2019 г. е част и от екипа специалисти на МЦ „Св. Пантелеймон“.

Основни дейности и отговорности: Консултативно-диагностични прегледи и оперативно лечение при УНГ заболявания.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).