02/81 55 340

Специалист по: неврология и мануална терапия

Проблеми, които решава:
Д-р Йотов има опит, натрупан в продължение на 30 години в диагностиката и лечението на широк спектър неврологични заболявания, включващи всички области на специалността, със специален интерес към заболявания на периферната нервна ситема.

Следдипломни квалификации и специализации:
– Мануална терапия;
– Доплерова сонография;
– Акупресура.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Образование:

Завършил Висше образование Медицина във ВМИ град Плевен.
Завършил Специалност-Нервни болести-МУ-София.
Завършил Стопанско управление-ВТУ-В. Търново.
УИН на лекаря: 0500001114

Професионално развитие:
– Ординатор НО-МБАЛ“Св.Иван Рилски“ Г.Оряховица-1984-2009;
– УМБАЛ-НКБ-София-2010-2013;
– НСБФТР-София-2014-2016;
– Управител-МЦ „Аква-2003“-2016-2017;
– Управител-МЦ“Алфамедикс“2018.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1.Български Лекарски Съюз(БЛС).
2.Българско дружество по Неврология.