Специалист по: Гастроентеролог

УИН на лекаря:

 • 2300012518

Проблеми, които решава:

 • извършва гастроентерологични прегледи
 • лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт, черен дроб, панкреас
 • извършва фиброгастроскопии и фиброколоноскопии
 • занимава се с лечение и проследяване на пациенти с хронични чревни заболявания, хронични вирусни хепатити, чернодробна цироза и нейните усложнения
 • участва в подготовката на пациенти за чернодробна трансплантация и тяхното посттрансплантационно проследяване

Езици, които владее:

 • английски език

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

д-р Габриела Панайотова не прегледжа деца и не работи с направления по НЗОК.

Образование:

 • 2011 г. – завършва Медицински университет, гр. София
 • 2019 г. – придобива специалност Гастроентерология и диететика

Следдипломни квалификации и специализации:

 • Сертификат по гастроинтестинална ендоскопия I и II ниво и конвенционална и доплер абдоминална ехография

Професионално развитие:

 • След своето дипломиране д-р Панайотова работи в Университетска болница „Лозенец“ София.
 • от 2019 г. е хоноруван асистент в Катедра по Вътрешни болести към Университетска болница „Лозенец“, СУ „Св. Климент Охридски“.

Членства в научни дружества и Асоциации:

 • Български лекарски съюз