02/81 55 340

Специалист по: Вътр. Болести, Медицинска онкология

Проблеми, които решава:
Д-р Митева има над 10 годишен опит като химиотерапевт на солидни тумори. Интересите и са насочени главно към тумори на женски полови органи, карцином на гърда и тумори на централна и периферна нервна система.

Следдипломни квалификации и специализации:
Главен и подизследовател в над 50 клинични проучвания в областта на лекарствено лечение на солидни тумори.

Езици които владее: Английски.

Образование:
– Магистър по медицина- МУ-София 2002.
– Специалист по Вътрешни болести-2008.
– Специалист по медицинска онкология-2013.
– УИН на лекаря: 2300010967

Професионално развитие:
– Лекар в ЦСМП- 2003-2006.
– Главен асистент в клиника по медицинска онкология –СБАЛО-2007-2014.
– Лекар в Клиника по медицинска онкология МБАЛ“ Надежда“ 2014-2017.
– Лекар в Клиника по Медицинска онкология МБАЛ“ Сердика“ 2017-2021.
– Лекар в клиника по хематология и онкология.
– УМБАЛ‘ Св. Иван Рилски“ 2021 до момента.

Основни дейности и отговорности:
Определяне план за лечение и неговото осъществяване при пациенти със солидни тумори.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).

Грантове за участие в конгреси:
Лугано 2008.

Научни публикации:
– ORR AND TTP AFTER VINORELBINE COMBINED WITH 5-FU IN PATIENTS WITH METASTATIC BREAST CANCER (MBC) THAT HAVE PROGRESSED ON ANTHRACYCLINE AND TAXANE CONTAINING REGIMENS Miteva N. MD, Taushanova M. MD, Assoss. Prof. Timcheva C. MD, PhD, Lugano 2008.

– Treatment with platinum based chemotherapy , Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum (IEMPAM) Bulgarian Academy of Sciences, 2009.

– Breast cancer-the role of hormonaltherapy and mTor inhibitors: Medicart, 2014.

– Cervical cancer: Medicart 2013.

– Hepatotoxicity, nephrotoxicity, infections and other complications I cancer treatment:: Textbook of Medical Oncology 2012.

– Paraneoplastic syndroms:Textbook of Medical Oncology 2012.

– Pancreatic cancer, liver cancer: Textbook of Medical Oncology 2018.

– Anal cancer: Textbook of Medical oncology 2018.

– Dimitar Yovchev, Hristina Mihaylova,, Angela Gusiyska, Nikoleta Traykova, Vladimir Nikolov, Nadezhda Miteva Yovcheva. An extremely rare case of radiculous premolar coexisting with bilateral fourrooted mandibular second molars. Biomedical Research. 2018; 29 (8): 1567-1569.-Impact Factor 2017: 0.219.

Участие в научни форумии:
Ежегодни международни онкологични форуми.