Медицински Център „Свети Пантелеймон” гр.София предлага цялостна диагностично-терапевтична програма за пациенти с туморни заболявания на централната и периферна нервна система.

Повече от лечение
Ние предлагаме комплексно медицинско обслужване, при което експертен съвет, изграден от високо-квалифицирани невролози, рентгенолози, неврохирурзи, патолози, радиотерапевти, медицински онколози, рехабилитатори и психолози, ефективно координират своите действия в цялостния диагностично-терапевтичен процес. Крайната ни цел е да осигурим високо-квалифицирана, индивидуална грижа за всеки пациент от момента на първоначалното откриване на заболяването.

Индивидуален подход за всеки пациент
Нашата комплексна програма включва изграждане на индивидуален диагностично-терапевтичен план за всеки пациент с ясен и точен график за провеждане на отделните стъпки, по съответните клинични направления.
Индивидуалният план за лечение на всеки пациент се обсъжда и определя от експертен съвет, включващи лекари от всички медицински специалности, имащи отношение към дадения случай.
По време на заседанията, високо-квалифицирани експерти изказват своите мнения и предложения, отнесени към възможностите за диагностика и лечение на всеки отделен пациент. Като резултат, на пациента и неговите близки се представят всички подходи за диагностика и лечение, съобразени към актуалните тенденции в съвременната медицина.

Ползи за нашите пациенти
Избирайки цялостната диагностично-терапевтична програма на МЦ “Свети Пантелеймон”, Вие си осигурявате:
– Съвременна, компетентна и цялостна информираност относно Вашето актуалното състояние и възможностите за съвременно лечение.
– Изгражда Ви се индивидуален, диагностично-терапевтичен план с ясен и точен график за провеждане на отделните му стъпки, по съответните клинични направления.
– Гарантира Ви се ефективност, основана на добрата колаборация между клиничните звена с възможност за интерактивен обмен на информация по време на всеки етап от Вашата диагностика и лечение.
– Получавате отношение и подход, основани на Вашите медицински и човешки потребности, алтернатива на механистичното поведение, установено в системата на българското здравеопазване.

Координация
Ние разполагаме с необходимата структура, която да осъществи ефективната координация на целия диагностично-терапевтичен процес. От първата визита на болния, ние осигуряваме съдействие на всяка една стъпка от процеса на диагностика и лечение. Нашите координатори уведомяват пациентите и/или техните близки преди всяка уговорена среща, организират консултации, изследвания, както и преразглеждане на случаите от експертен съвет, когато е необходимо.

Семейна терапия
На всеки етап от процеса на диагностика и лечение, пациента и неговите близки могат да разчитат на подкрепа от нашите психолози, с цел облекчаване на възможните трудности, които могат да изпитат в хода на отделните процедури.

Професионални профили на нашите специалисти
Запознайте се с професионалните профили на нашите високо-квалифицирани специалисти, като кликнете на този линк.

Задайте въпрос или запазете час на телефон: 02/81 55 340