02/81 55 340

Медицински сестри

Основни изисквания:

 • Средно специално, полувисше или висше медицинско образование;
 • Минимум 4 година опит в болнично лечебно заведение ще означава стартова заплата, която е по-висока от минималната за тази професия, а повече от 8 години стаж ще означава допълнително надграждане над заплатата. Допълнително заплащане се получава и при доказано владеене на английски език. Всички нива на заплащане са над 2000 лв.;
 • Опит при работа с компютър (MS Office, имейл, скайп);
 • Опит при работа с офис техника (принтер, скенер и др.);
 • Склонност за работа със специфични софтуерни програми;
 • За предпочитане опит при работа с документи на НЗОК.

Описание на задълженията:

 • Подготовка и извършване на дезинфекция, стерилизация /суха и автоклав, меки и твърди материали/, познаване на правилата за работа в условията на асептика и антисептика;
 • Извършва всички видове медицински манипулации, назначени от лекар: венозни, мускулни и подкожни и нжекции, венозни инфузии, вземане на материали за микробиологично изследване – гърлен, носен, ушен, очен и други секрети;
 • Взема биологичен материал за изследвания при необходимост;
 • Умения и познания за поставяне и сваляне на данни от ЕКГ холтер и холтер за кръвно налягане;
 • Асистиране при велоергометрия и ехокардиография и други лекарски дейности и манипулации.

Ние Ви предлагаме:

 • Работа на смени по 12 и 6 часа на база 8-часов работен ден (без нощни смени);
 • Възможност за професионално обучение и развитие;
 • Работа в динамична и стимулираща работна среда.

Изпратете своята актуална автобиография на e-mail: hrmc@medicinabg.com

Кандидатствай по обявата