02/81 55 340

Експертен съвет по невроонкология

Констатирахме, че пациентите, които страдат от онкологични заболявания на централната или периферна нервна система, включително тези, за които проблемът е вторичен (при тях основният онкологичен проблем е възникнал с друга локализация в организма) изпитват сериозни затруднения чакайки и получавайки становище от онкокомитетите в болниците след първоначално поставена онкологична диагноза. Затова организирахме Лекарски консилиум от трима специалисти, които основно водят диагностично-терапевтичния процес при тези състояния.

Считаме, че чрез така проведена консултация едновременно с всички основни специалисти (най-често онколог, лъчетерапевт и неврохирург) нуждаещите се от помощ пациенти спестяват време в лутане между различни здравни структури, нерви, притеснения и средства.

Повече за експертния съвет по онкология на централната и периферна нервна система може да откриете тук.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email