02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"

МЦ „Св. Пантелеймон“ организира профилактични прегледи за хипертония на 17.05...

МЦ „Св. Пантелеймон“ организира безплатни прегледи за рак на кожата в дните 1...

Доц. Д-р Каан Катар, известен с успехите си в областта на лечението на Диабет...

Неалкохолна чернодробна болест – Non-alcoholic (metabolic) fatty liver diseas...

Медицинският Център закупи и очаква доставката на нов УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ от н...

Констатирахме, че пациентите, които страдат от онкологични заболявания на цен...