Вашият записан час е отменен успешно. Благодарим Ви за отделеното време и разбирането.