02/81 55 340

Моля, посетете сайта на Трудова медицина "Свети Пантелеймон"

Служба по трудова медицина „Св. Пантелеймон“ ЕООД е Ваш партньор и ценен консултант в областта на здравето и безопасността при работа!

Вие може да разчитате на нас:

За изготвяне на вътрешно фирмените Ви документи, формиращи политиката по безопасност и здраве; компетентни консултации по всички въпроси и казуси, превенция на здравето; адаптация на работните места на нуждаещите се от специална закрила работещи, можете да разчитате на висококвалифициран екип от специалисти.

За здравно наблюдение на работещите, специалистите от СТМ кореспондират и с компетентни лекарски екипи от МЦ „Св. Пантелеймон” при организиране на задължителните профилактични медицински прегледи.

За превенция и намаляването на риска на работните места, разработваме оценка на риска, което е предпоставка за създаване на добри условия на труд, гарантиращи здравe и безопасност при работа, мотивация на работещите и фактор за успешен бизнес.

За организиране и изпълнение на задълженията на Групите и Комитетите по условия на труд, по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, специалистите от службата по трудова медицина София оказват консултативна помощ – разработват и участват в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

СТМ съдейства на работодателите при разработване на коригиращи мероприятия във връзка с отстраняване на предписанията на контролните органи /Инспекция по труда/.

Предлагаме конкурентни цени, без компромис на качеството!

Доверете се на нашия професионализъм и компетентност, позвъните на телефон 02/ 917 94 70 или 02/ 917 94 80 !