Information

Специалистите по пулмология (белодробни болести) на Медицински център „Свети Пантелеймон”, извършват консултации и прегледи с направления по НЗОК, срещу заплащане, както и на хора осигурени в допълнителни здравни фондове.

Лекарите пулмолози работещи в нашия център са опитни професионалисти, които поддържат и развиват своите умения по специалността (пневмология и фтизиатрия), посещавайки различни специализации, конгреси и форуми.

Специалистите по пулмология – пневмология, работещи при нас извършват високоспециализирани консултации, лечение и профилактика на пациенти с оплаквания и заболявания на дихателната система, в частност – белите дробове.

Основните дейности извършвани от нашите специалисти:

Диагностициране, назначаване на лечение и проследяване на заболявания на дихателната система (горни и долни дихателни пътища).
– Бронхиална астма;
– Възпалителни заболявания;
– Алергични проблеми;
– Белодробна туберкулоза – ранно откриване;
– Пневмонии;
– Белодробен карцином;
– Профилактика на хронични белодробни заболявания;
– Функционално изследване на дихателната система (ФИД);
– Диагностика и лечение на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ).

– Осъществяване и интерпретиране на кръвно-газов анализ;
– Плеврална пункция

– Микробиологични изследвания;
– Туберкулинов кожен тест – Манту тест;

– Издаване на медицински свидетелства.

Запазете час за консултация с пулмолог, като позвъните на телефон: 02/81-55-340.