Information

В неврохирургичния кабинет на Медицински център „Свети Пантелеймон‟ се извършват консултации срещу заплащане, както и на пациенти, осигурени в допълнителни здравни фондове.

Лекарят, работещ в кабинета по неврохирургия е Д-р Емануил Найденов, един от водещите специалисти в България, с голям клиничен опит. Благодарение на сътрудничеството му с редица Европейски центрове той е въвел множеството съвременни подходи за диагностика и лечение на заболявания на централната и периферна нервна система, изискващи оперативно лечение.

Д-р Найденов работи в тясна колаборация с други специалисти от Медицински център „Свети Пантелеймон”, когато се налага мултидисциплинарен подход за лечение при дадено заболяване.

Неврохирургични заболявания:

– тумори на централната и периферна нервна система – мултиформен глиобластом, менингиом, неврином, аденом на хипофизната жлеза, метастази от други онкологични заболявания и пр.
– дегенеративни изменения на гръбначния стълб – дискови херния, спондилолистеза, шийна и лумбална стеноза, и пр.
– хирургия на болката – тригеминална невралгия и пр.
– заболявания на периферните нерви – синдроми на карпалния и кубитален канал, и пр.

В областта на амбулаторната неврохирургия се извършват:

– пълни лабораторни изследвания – на кръвни и ликворни проби.
– консултации с други специалисти в случаи на комплексни и съчетани заболяванията – невролог, ортопед, УНГ-специалист, офталмолог, ендокринолог и пр.
– допълнителни прегледи, съвети и колаборация с екипи от водещата неврохирургична клиника в страната, УМБАЛ „Св. Иван Рилски‟ ЕАД гр. София.

Неврохирургични услуги:

– цялостен физикален преглед;
– задълбочено анализиране на резултати от проведени образни и електро-физиологични изследвания – компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, конвенционални ангиографии, електро-миография, ЕЕГ и пр.
– лумбална пункция, диагностична и терапевтична.
– амбулаторни неврохирургични процедури – обработка на рани, отстраняване на повърхностни лезии и пр.

Запазете час при неврохирург в София, като се обадите на телефон: 0700-17-012 или 02/81 55 340.