Специалист по: Акушер-гинеколог и репродуктивна медицина

Проблеми, които решава: Д-р Йорданка Делчева има десет годишен опит в амбулаторната акушеро-гинекологична практика.
– Проследява нормална и патологична бременност.
– Извършва диагностика и лечение на преканцерози на маточна шийка.
– Рутини гинекологични прегледи, както и ранно откриване и скрининг на онкогинекологични заболявания.

Следдипломни квалификации и специализации:
– Медицински факултет гр.София- Удостоверение за следдипломна квалификация по ултразвукова и доплерова диагностика в акушерството- 2009г.
– Медицински факултет гр.София- Удостоверение за следдипломна квалификация по Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерози на маточна шийка 2009г.
– МБАЛ ВИТА – Удостоверение за проведен курс на тема: принципи на колпоскопската диагностика и деструктивното лечение на генитални преканцерози при жената.

Специални професионални интереси: Интереси в областа на колпоскопията и деструктивното лечение на генитални преканцерози.

Езици които владее: английски.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Работи с НЗОК.

Образование:
ВМИ- гр. Стара Загора магистър по медицина-2002г.
ВМИ- гр.София специалност –Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина 2009г.
ВМИ- гр.София магистърска програма по обществено здраве и здравен мениджмънт 2009г.
УИН на лекаря: 2300011034.

Професионално развитие:

Период: 2009г.– 2019г.
Заемана длъжност: Лекар- специалист.
Име на работодателя: Медицински център ’’св. Пантелеймон”.
Основни дейности и отговорности: Извършва амбулаторни гинекологични прегледи, провежда женска консултация, ултразвукова диагностика при проследяване на бременност, гинекологична ултразвукова диагностика, колпоскопия, онкопрофилактика и скрининг за ранни преканцерози на маточна шийка.

Период:2005г.– 2009г.
Заемана длъжност: Лекар- специализант.
Име на работодателя: СБАЛАГ Майчин дом- гр.София.
Основни дейности и отговорности: Извършва прием на пациенти, амбулаторни гинекологични прегледи, асистира при раждания и гинекологични операции.

Участие в научни форумии:
– Участвала в 11,12,13,14 обучителен курс по Ултразвук в акушерството и гинекологията с международно участие организирано от БАУАГ.
– Участие в симпозиуми и конгреси по специалноста.

Членства в научни дружества и Асоциации:
– Членува в Български лекарски съюз.