02/81 55 340

Специалист по: Хирургия

Проблеми, които решава: Доктор Йордан Милев има 20 годишен опит в лечението на мекотъканни и костно-ставни хирургични инфекции, в това число инфекции при диабетно стъпало, инфекции в перианалното пространство и техните усложнения, сакококцигеална пилонидална болест и супуративен хидраденит, животозастрашаващи инфекции на меките тъкани, посттравматични и постоперативни инфектни усложнения.

Специални професионални интереси: сепсис, супуративен хидраденит, редки заболявания, реконструктивна хирургия след гнойни заболявания.

Почетни звания и награди:
– Завършил МУ-София с отличие – награда „Златен Хипократ“, 2002г .
– Завършил средно образование с Национална диплома, 1996г .

Езици които владее: aнглийски (B1+), френски (B1), руски (основни познания).

Образование:
– Медицински университет гр. София – 2002 г.
– ПМГ „Акад.Иван Гюзелев“ гр. Габрово – 1996 г.
– УИН на лекаря: 2300010489 .

Следдипломни квалификации и специализации:
1. Специалност по обща хирургия 2008 г, МУ-София.

Професионално развитие:

Период: 2018 г. – до сега.
Длъжност която заема: Лекар-хирург (ординатор).
Име на работодателя: УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД, Клиника по Гнойно-Септична хирургия.
Основни дейности и отговорности: Лечебна и оперативна дейност в Клиника по гнойно-септична хирургия, вкл. амбулатория.

Период: 2005 г. – 2018 г.
Длъжност: Научен сътрудник (асистент) по гнойно-септична хирургия
Работодател: УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД, Клиника по Гнойно-Септична хирургия.
Основни дейности и отговорности:
Лечебна и оперативна дейност в Клиника по гнойно-септична хирургия, вкл. амбулатория; научна дейност по проблематиката, работена в клиниката.

Период: 2002 г. – 2005 г.
Длъжност: Ординатор-специализант .
Работодател: УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД, Клиника по Гнойно-Септична хирургия.
Основни дейности и отговорности:
Лечебна и оперативна дейност в Клиника по гнойно-септична хирургия, вкл. амбулатория.

Научни публикации:

Доклади:
• Модифицирната операция на Karydakis при лечението на сакрококцигеалната пилонидална болест – нашият начален опит (2011 г, Национална конференция по спешна хирургия, Велинград)Гангрена на Фурние на фона на ингвинална херния – нашият опит и преглед на литературата (2009 г, Национална конференция по спешна хирургия, Велинград)Малигнизация на хроничната рана(язва на Мarjolin) (2009 г, Хирургична конференция, Свиленград).
• Локални усложнения при планова хирургия по повод сакрококцигеална пилонидална киста (2008 г, Национален конгрес по хирургия).
• Постоперативни усложнения след високи ампутации на долния крайник(2008 г, Национален конгрес по хирургия).
• Клиничен случай: Посттравматичен клостридиален крепитиращ целулит (2007 г, Национална конференция по спешна хирургия, Велинград).

Постери:
2015 г: (25 th EWMA conference)
• Post-operative management of Fournier gangrene.
• Surgical management of complicated erysipelas -a case report
2014 г: (24th EWMA conference).
• Contemporary silver dressings in the treatment of infected bone deffects in neuropathic diabetic foot (NDF).
• Enzyme necrolysis in the treatment of sacral pressure wound.
• Malignant degeneration of chronic wound – a case series.

Участие в научни форумии:
– 25 конференция на EWMA, 2015 г, 2 постера.
– 24 конференция на EWMA, 2014 г, 3 постера.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Българско хирургично дружество.